Hvad er vanrøgt

Vanrøgt og mishandling af heste og ponyer

"Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlige ulempe.
 Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer." (Dyreværnsloven, § 1 og §2)

Vi tager action på anmeldelser

Hestens Værn får mange anmeldelser -flest om vanrøgt. Vores landsdækkende netværk af hestekyndige lægfolk og hestepraktiserende dyrlæger yder en stor indsats for at afhjælpe og opklare disse sager. Nogle af sagerne er så alvorlige, at de meldes til politiet.

VANRØGT ER

 • uforsvarlig behandling
 • mangelfuld fodring og vanding
 • mangelfuld pasning herunder hovpleje
 • ikke at opfylde hestens naturlige behov
 • manglende dyrlægetilsyn ved sygdom
 • manglende læskur, hvis hesten i vinterperioden er ude mere end 12 timer i døgnet (OBS: særregler for islandsheste og shetlandsponyer)

Manglende viden
Ligegyldighed, sociale problemer mv. kan føre til vanrøgt af dyr. I de fleste tilfælde aftales en løsning på problemerne. For at sikre, at aftalen overholdes og løsningen fungerer, følger Hestens Værn op med kontrolbesøg. Når forholdene er i orden, afsluttes sagen. Det kan somme tider tage lang tid!
 

Anmeldelse af vanrøgt

Sådan gør du

 • send e-mail eller brev til Hestens Værn 
 • oplys navn og adresse på hestens ejer
 • oplys navn og adresse, hvor hesten befinder sig
 • oplys dit eget navn, adresse og tlf.
 • beskriv i detaljer, hvad du har set
 • vedlæg gerne foto-/videodokumentation (se nedenfor)
 • oplys om du også har anmeldt sagen til andre dyreværnsforeninger, politi, hvornår dette er sket, og hvad disse evt. har foretaget sig i sagen

Hestens Værn gør følgende

 • vi tager os af sagen
 • vi beskytter din identitet (se nedenfor)
 • vores hestekyndige lægfolk/hestepraktiserende dyrlæge undersøger sagen på stedet
 • når sagen er afsluttet, får du en kort rapport

Vær opmærksom på at der kan gå tid før du hører fra os efter anmeldelse. Alt efter hvad sagen omhandler skal der indgås aftaler eller findes alternative løsninger, og vi skal tjekke op på om aftalerne overholdes samt om de har den ønskede effekt på hesten. Det tager tid at rette misrøgtede heste op!

Hestens Værn beskytter anmelders identitet

Du kan trygt oplyse dit navn og adresse i forbindelse med en anmeldelse, fordi Hestens Værns sekretariat beskytter dit navn. Ingen, hverken lægfolk, dyrlæge eller anmeldte, får at vide, hvem anmelder er.

NB! Vi behandler ikke anonyme anmeldelser!

Fotodokumentation

Vedlæg gerne foto, der belyser den aktuelle situation.

Nærbilleder af eventuelle skader, hove eller lignende gør sagen stærk, men det er også vigtigt at vedlægge billeder hvor hele hesten kan identificeres. Ligeledes hjælper det lægfolkenes arbejde, hvis også omgivelserne kan identificeres på billederne.

Det skal i den forbindelse oplyses, at det er fuldt lovligt, at tage billeder af dyr fra offentlig vej eller offentlige steder. Det er dog ikke lovligt at betræde privat ejendom for at fotografere, uden ejers tilladelse.

NB! Fotos der er tilsendt os, kan blive anvendt i forbindelse med behandling af sagerne og oplysning om vores arbejde. Vi offentliggør IKKE fotografens navn. Ved oplysning om vores arbejde oplyses ikke personlige detaljer om den pågældende sag som kan identificere de involverede.