TYNDE HESTE ER IKKE GODT NOK

Tynde Heste Er Ikke Godt Nok

20. april 2012 indløber en anmeldelse til Hestens Værn. Et par heste der ellers fra afstand plejer at se sunde ud, er ifølge anmelder ikke længere trivelige. Det beskrives, at man kan se alle knogler stikke ud under en meget lang pels. Anmelder gør også opmærksom på, at der sandsynligvis ikke er tale om grov vanrøgt.

Hestens værn følger op på sagen og sender en af vores lægfolk ud, som vurderer hestene til 2-3 på huldskalaen som går fra 1-9, hvilket langt fra er tilfredsstillende. De går dog på en pænt stor fold som ikke er trådt op og hvor der på tidspunktet for besøg er god gang i græsvæksten – lægmanden vurderer at dette vil komme hestene til gode. Fra folden er der adgang til løsdrift, som dog ikke er strøet. På ejendommen findes hø af god kvalitet samt halm. Spørgsmålet er om det bliver udfodret i tilstrækkelige mængder? Derudover får hestene havre.

Ejer er på tidspunktet for besøget tilsyneladende taget til udlandet, mens ejendommen lejes ud, til en person som efter eget udsagn ikke er hestekyndig, men som har fået overdraget ansvaret for fodring og pasning af hestene. Lægmanden rådgiver således lejer om at der skal strøs i løsdriften, fodres individuelt og gives hø ad libitum. Dertil skal hestene alle have ormekur.

Hestens Værns lægmand ser til hestene igen 3 uger senere sammen med lejer for at sikre, at aftalerne overholdes, og at hestene tager tilstrækkeligt på. Dette er desværre ikke tilfældet. Hestens Værn vælger derfor at politianmelde hesteholdet for overtrædelse af Dyreværnsloven §2 samt Lov om hold af hest, idet det stadig ikke er lykkedes hestene at få rimelig huld, som ved andet besøg stadig vurderes til 2-3 på huldskalaen. Håbet er derved at politiet kan sikre at hestene fodres og passes tilstrækkeligt, således at de kan tage på inden for en rimelig tid, samt at opstaldningsforholdene ligeledes opfylder lovkravene.

Seneste nyt i sagen er glædeligvis, at hestene nu har taget på. Den ene af hestene er stadig slank, men inden for det acceptable, og den anden er i normalt huld. Da ejeren stadig opholder sig i udlandet, følger Hestens Værn op på sagen igen til oktober/november for at sikre, at de også passes tilstrækkeligt i de måneder hvor de ikke kan passe sig selv på græsmarken.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation