MANGLENDE STRØELSE OG FODRING

Manglende strøelse og fodring

Hestens Værn modtager en anmeldelse omhandlende forholdene på en ejendom som holder heste. Der beskrives at der er observeret to magre ponyer, som formegentligt går ude døgnet rundt, uden mulighed for at søge læ eller tørt leje. Ydermere er der set 6-8 heste på en anden fold som ligeledes blev vurderet til at være i dårlig huld, og som herefter ikke er at se nogen steder, hvoraf det formodes at de må opholde sig på stald. Anmelder mener at hestene har opholdt sig på stald hele vinteren.

Hestens Værn sender en lægmand ud til ejendommen, hvor der ikke findes nogen dyr ude, men derimod 9 heste på stald, herunder både føl og fuldvoksne heste. Hestene var fordelt i 7 bokse som ikke var strøede, og hvor de udelukkende gik i deres egen gødning og derved ikke havde nogen form for tørt leje.

Ejer er ikke til stede under inspektion, men lægmanden er i stedet i telefonisk kontakt med ejer, som erkender at boksene ikke er strøet. På ejendommen observeres et par wrapballer som var stærkt angrebet af muk, og derved helt uegnede til foder. Ejer oplyser at hestene kommer på græs hver dag. Hestene er på trods af denne oplysning alle magre som tegn på for lidt foder. Ved besøget blev der givet straks påbud om at strø samtlige bokse, samt at skaffe og udfodre tilstrækkelige mængder egnet foder, samt aftale om opfølgende besøg.

Ved det opfølgende besøg gik alle heste på græsfold, hvor der ydermere var en wrapballe til rådighed, af netop acceptabel kvalitet. Ved inspektion af stalden var alle bokse velstrøede. I stalden forefindes en wrapballe af yderst dårlig kvalitet, hvorved lægmanden rådgiver ejer om at bortskaffe denne. På baggrund af det opfølgende besøg er der ikke grundlag for yderligere indgriben, dog aftales det at der følges op på aftalerne ved senere besøg.

Ca. en måned efter besøger lægmanden igen ejendommen. Her er hestene igen på stald, men denne gang i acceptabelt huld. I to af boksene var der ingen strøelse, men derimod masser af gødning. De resterende bokse var mangelfuldt strøet i forskellig grad. I stalden ses kun lidt wrap men intet strøelse. Ejer var ikke at finde på ejendommen, men inspektionen blev overværet af en person med tilknytning til stedet, som ville give informationer videre til ejer omkring den kritiske situation og overtrædelsen af dyreværnsloven. Hvis ikke forholdene rettes op vil næste skridt være en politianmeldelse. Der planlægges herefter yderligere kontrolbesøg.

Ved næste besøg var der 7 ponyer på stald samt to heste på græs. Alle bokse var velstrøede, og der fandtes tilstrækkelige mængder halm, wrap, havre og gulerødder til rådighed. Denne gang er kommunikationen god, og ejer er fuldt indforstået med at forholdene ikke har været i orden, men at der er rettet op på forholdene nu. I samråd med ejer aftales det at Hestens Værn besøger ejendommen en gang mere for at sikre at ændringerne holder ved.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation