Vanrøgtssager

Eksempler på sager

Hestens Værn modtager hvert år rigtig mange anmeldelser omhandlende hestehold der ikke opfylder Lov om hold af heste eller dyreværnsloven, og hvor hestevelfærden er uacceptabel. Sagerne omhandler blandt andet dårligt huld, dårlig hovpleje, ubehandlet sygdom, staldforhold, fold og læforhold, mishandling og generel vanrøgt. Vi arbejder målrettet på, i samarbejde med vores lægfolk og samarbejdspartnere, at hjælpe hestene i de anmeldte sager, og hører gerne fra dig, hvis du er vidne til en potentiel dyreværnssag.

MANGLENDE STRØELSE OG FODRING

Hestens Værn modtager en anmeldelse omhandlende forholdene på en ejendom som holder heste. Der beskrives at der er observeret to magre ponyer, som formegentligt går ude døgnet rundt, uden mulighed for at søge læ eller tørt leje. Ydermere er der set…

BOKS AF PRESENNING

Der indløber en anmeldelse angående en Jydsk hest som går alene, i alternative opstaldningsforhold bygget af gennemsigtigt plastik. Oveni oplyses det at hesten ikke har adgang til tørt leje, og at forholdene har været som beskrevet i ca. 1 år.…

TYND PONY STOD TØJRET

Hestens Værn modtager en anmeldelse angående en gammel pony, som beskrives som mager og med alt for lange hove. I anmeldelsen oplyses det at ponyen står bundet uden tilgang til vand og uden mulighed for at søge skygge. Dog har den mulighed for at…

UACCEPTABLE BOKSSTØRRELSER

Vi modtager en anmeldelse på en rideskole hvor anmelder mener at rideskolehestene er udsat for misrøgt. Anmeldelsen lyder på overtrædelse af Lov om hold af hest med hensyn til boksstørrelser, hvori flere af hestene ikke har mulighed for at vende sig.…

MANGLENDE HOVBESKÆRING

Hestens værn modtager en henvendelse vedr. Tre shetlandsponyer, hvori det beskrives at den ene ligger ned og har snabelhove. Da Hestens Værn sender en lægmand ud, er det ikke muligt at træffe ejere, og en egentlig gennemgang af hestene eller dialog…

TYNDE HESTE ER IKKE GODT NOK

20. april 2012 indløber en anmeldelse til Hestens Værn. Et par heste der ellers plejer at se sunde at se på ude fra vejen, er ikke længere trivelige, ifølge anmelder. Man kan se alle knogler stikke ud under en meget lang pels, anføres der i…

VANRØGT

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation