Love og regler

Love og regler

Se lovjunglen på hesteområdet

Lov om hold af heste 
Lov nr. 205 af 28. februar 2017 Lov om ændring af lov om hold af heste -NY!
- Guide til den nye hestelov (Videncenter for Landbrug |Heste) -NY!
- Bekendtgørelse om ansvarsforsiking af løsgående heste
- Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde
- Bekendtgørelse om udegående heste 
- Rapport om hold af heste (afgivet af arbejdsgruppe om hold af heste under Justitsministeriet)


Hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr
Forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr
Lægmands rektalundersøgelse af heste
Brug af næsebrems/næseklemme på heste

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten
Krav om registrering og pas til alle heste (LandbrugsInfo)
Bekendtgørelse om forbud mod brændemærkning af heste

Dyreværnsloven
- Bekendtgørelse om dyreværnsloven

Transport af dyr
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste
Dansk rideforbund - transport af heste
Horseconsult - Transport af heste


- Bekendtgørelse om lov om mark- og vejfred 

Lov om hold af dyr
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

SEGES - Vigtige regler for hold af hest i Danmark

Slagtning og aflivning af dyr
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 
Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste
Bekendtgørelse af omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde 

Afhentning af døde dyr

Velfærdskontrol 
Kontrol af dyrevelfærd. Landbrugsdyr og heste
Bekendtgørelse om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål
Bekendtgørelse af stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter mv.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv.

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (= husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger
Dyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold

Færdselsloven 
Heste i trafikken - NY

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier