Tag dokumantation

Sager om hårdhændet håndtering er vigtige, men ofte svære at løfte

Dressur
I Hestens Værn modtager vi flere og flere sager om hårdhændet håndtering og træning af heste, og det er vigtigt at der gribes ind også i denne type sager. Men ofte støder vi ind i problemer med at få løftet disse sager. Hvis overgrebsmanden skal have en straf, kræver det nemlig rigtig god dokumentation, og her er det vigtigt, vi forstår, hvad der skal til.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation