Sager om mishandling er svære at løfte

Sager om hårdhændet håndtering og træning er vigtige, men ofte svære at løfte

I Hestens Værn modtager vi flere og flere sager om hårdhændet håndtering og træning af heste, og det er vigtigt at der gribes ind også i denne type sager. Men ofte støder vi ind i problemer med at få løftet denne type sager. Hvis overgrebsmanden skal have en straf, kræver det nemlig rigtig god dokumentation, og her er det vigtigt, vi forstår, hvad der skal til.

Hvad gør Hestens Værn i disse sager?

I sager vedrørende dokumenteret hårdhændet håndtering eller træning af heste sigter Hestens Værn efter en politianmeldelse, da disse sager rammer lige ind i Dyrevelfærdslovens §2 om, at dyr skal beskyttes mod smerte, angst, lidelse og varige mén, samt Bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste § 27 stk. 2 om at håndtering og træning skal tilpasses den enkelte hest og §28 om at hjælpemidler ikke må fungere som tvangsmidler. Da der desværre ikke er ret meget retspraksis på området, er det ekstra vigtigt at vi får kørt disse sager igennem retssystemet. Det er også kun politiet og retssystemet, der har hjemmel til at straffe overgrebspersonen.

Hvad gør politiet?

Politiet tager imod dokumentationen og efterforsker sagen ved bl.a. at afhøre vidner, undersøge hesten mv.

Straffen afhænger af hvor groft det er er foregået er. Politiet vil ofte give en bøde – og den der har lavet overgrebet på hesten, får udover bøden en plet på straffeattesten.

Hvad hvis forholdet foregår i en rideklub?

Hvis sagen foregår i en klub under DRF, og rytteren har licens, så henvender vi os også til DRF’s Disciplinærudvalg. De kører så sagen. En svaghed i dette system er, at sker overgrebet uden for klubben, fx hjemme hos rytteren selv, så kan DRF med de nuværende regler ikke skride til sanktion. 

DRF kan sanktionere i forhold til deres reglement – dvs. de kan give fx en bøde og give karantæne for stævnestart.

Hvis den dokumentation vi modtager, ikke er god nok, hvad sker der så?

Det er jo vores formål at hjælpe hestene. Men hvis den dokumentation, vi modtager, ikke er god nok, så kan vi desværre kan løfte sagen. Det er altid meget frustrerende både for den, der anlægger sagen, og for os at måtte droppe en sag pga. manglende beviser, for der står jo en hest, der ikke får hjælp.

Forskellen på vanrøgtssager og sager om hårdhændet træning og håndtering

Vanrøgtssager handler ofte om fx lange hove, tynde hest, heste der står med ubehandlede sygdomme altså forhold hvor folk undlader at handle på deres hestes behov og det foregår typisk over længere tid. I vanrøgtssagen er det derfor ofte lettere for os at dokumentere, hvor tynd hesten er, at den har snabelhove eller står med store sår, idet vi selv kan køre ud og dokumentere hest og forhold. Vi kan i mange tilfælde også få en fornuftig snak med ejeren og lægge en plan for, hvordan de skal få hesteholdet på ret køl igen – og vi kan kontrollere at ejeren overholder de aftaler, vi har indgået, og at hestene kommer til at se fine ud igen, inden vi lukker sagen. Hvis ikke ejeren handler som aftalt, kan vi med vores dokumentation gå videre til politiet, som så må tage over.

I sager om hårdhændet håndtering og træning, så er det derimod ofte et kort øjebliksbillede vi får at se, hvor en hest piskes, rides ind i barrieren, eller på anden måde udsættes for urimelig behandling og smerte.  Og når vi tager ud for at se hesten, så er fx piskemærkerne måske forsvundet. Derfor er vi i denne type sager helt afhængig af den dokumentation, som vi får fra henvender.

Vi støder desværre alt for ofte ind i at dokumentationen er ufuldstændig og ikke er god nok til, at vi kan bruge den til at løfte sagen. Fx er meget korte videosekvenser af en hest, der får et slag i et dunkelt ridehus, hvor man ikke tydelig kan se rytteren eller genkende hesten 100%, desværre ikke godt nok. Et nærbillede af en brun hesterumpe med en hævelse efter et slag er tilsvarende ikke nok til, at vi kan sende denne sag videre, da man ikke ud fra dokumentationen kan se, hvilken hest der er tale om.

Vi har alle sammen et stort ønske om, at der gribes ind overfor forkert håndtering og træning. Men uden tilstrækkelig dokumentation for det der er foregået, så er vi magtesløse. Det er så vigtigt at holde sig for øje, at det er, hvad der kan bevises, der danner grundlaget for at den pågældende rytter kan få en straf. Sagen står svagt, hvis det kun er ord mod ord, og så ender det med, at politiet blot afviser sagen pga. bevisets stilling.

Det er vigtigt at anmelde med det samme!

Tilsvarende er det vigtigt, at de sager vi får ind om hårdhændet træning, ikke er for ”gamle” – dvs. de omhandler forhold, der måske er sket måneder før vi får en henvendelse om det. Årsagen til forsinkelsen er ofte, at de folk, der er vidner, har skullet tænke over sagen eller ikke har villet henvende sig, mens de stadig står opstaldet på stedet af frygt for repressalier. Det har vi selvfølgelig forståelse for, men denne ”forsinkelse” gør det sværere for os at hjælpe hesten, hvilket er frustrerende. Det er vigtigt, at man reagerer hurtigt, så skaden på hesten kan blive beskrevet af fx politi og dyrlæge inden hesten heler og beviset er væk.

Man kan ikke være anonym i en sag om hårdhændet håndtering og træning da vidneudsagn og dokumentation skal kunne verificeres af politiet.
Sådan skal du gøre hvis du oplever mishandling eller hårdhændet træning og håndtering

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation