Sætter man hegn – så påtager man sig et ansvar!

SÆTTER MAN HEGN – SÅ PÅTAGER MAN SIG ET ANSVAR – KUN UDEN HEGN BLIVER NATUREN VILD!

Hestens Værns mening om Molslab, hegn, dyremishandling og moral

Biologen og museumsinspektør Morten D.D. Hansen, har på TV2 givet udtryk for nogle kontroversielle holdninger omkring rewilding. Hestens Værn vil med dette indlæg, gerne kommentere på Morten D.D. Hansens udtalelser.

Hegn og vild natur

Projektet i Mols Bjerge er et indhegnet stykke natur, det skal være vildt og der skal gå store dyr som heste, for at holde det vildt. Morten D.D. Hansen ser det som sin vigtigste opgave at sørge for, at danskerne får øjnene op for den virkelig verden: ”Det er ikke et mål for os, at de (dyrene red.) skal overleve. Det er en succes for os med dette eksperiment, at vi efter fem år har en sund og rask bestand af dyr”

Morten D.D. Hansen har bare ikke forstået, at i det øjeblik, vi sætter hegn om noget, så er det ikke længere vild natur. Hvis man vil lave vild natur, så kræver det netop IKKE menneskelig indblanding, men ved at hegne et areal og udsætte dyr på arealet, så er det den grundlæggende præmis fra Morten D.D. Hansen forsvundet. Dette understøttes af fagdyrlæge Kenneth Engelund Lassen i en udtalelse til Dansk Veterinær Tidsskrift: ”Det er kommet til at hedde rewilding og det bliver det aldrig nogensinde. Der er ikke nogen dyr her der er vilde. Det er fangede dyr, der går under hegn.”

Dyrevelfærd

Alle dyr som vi på en eller anden måde holder i fangenskab, er afhængig af vores ageren i forhold til dem. Det gælder lige fra katten i lejligheden, hesten i stalden til dyrene i Dyrehaven. Morten D.D. Hansen siger: ”Vi skal jo leve op til reglerne for dyrevelfærd og det betyder at folk altid skal kunne se dyr der har det godt.” Men I samme interview siger han også ”Det er ikke et mål for os, at de (dyrene red.) skal overleve…” Dette er jo en klar selvmodsigelse, Morten D.D. Hansen mener på den ene side, at de skal leve op til reglerne for dyrevelfærd, som blandt andet stiller krav om foder, tilsyn og så videre – men på den anden side syntes han at det er fint, hvis dyrene dør af sult. Dette kan kun betragtes som dobbeltmoralsk.

Ansvar og ejerskab

”Ved at påtage sig et ejerskab af dyr, så påtager vi os også et ansvar for at behandle dem ordentligt, ikke bare i henhold til lovgivningen, men vi påtager os også et moralsk ansvar” udtaler formad og dyrlæge Julie Fjeldborg ”Ved at sætte dyr under hegn, så er det dyrevelfærdsloven der gælder. Dem der sætter dem ud, de har et ansvar overfor både dyrene og for at loven overholdes, uanset hvad de selv måtte mene.”

Morten D. D. Hansen udtaler også: ”Langt hovedparten af de heste der er syge i dette her land, er syge på grund af velfærd, de er syge på grund af overvægt.” Denne helt udokumenterede påstand sætter Morten D.D. Hansen i relation til hestene i Mols Bjerge: ”Heste i resten af det her land, går rundt på små folde, med dækkener på og står måske på stald i 20 timer i døgnet, det er meningsløst at sige, at det er en pris at leve her.” Morten D. D. Hansen mener således, at de heste han har ansvaret for, må betale prisen for hans eksperiment. Endvidere mener han åbenbart, at det er bedre at dø af sult end at blive tilset af en dyrlæge.

Morten D.D. Hansens udtalelser står i skærende kontrast til det faktum, at mange dyrlæger er heltidsbeskæftigede med heste og de problemer man har i et almindeligt hestehold, hvor han åbenlyst mener, at der er flere udfordringer udenfor hans hegn end indenfor.

Vi ønsker i Hestens Værn, at der bliver set alvorligt på dyrevelfærden i de kommende Naturnationalparker, så vi ikke skal se flere tilfælde af vanrøgt af dyr i Statens varetægt. 

Fotos: Øxenholt Foto og TV  

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation