Om Hestens Værn

Hestens Værn tager sig af alle heste

Hestens Værns primære opgaver er at sikre heste og ponyer bedst mulige forhold. Vi tager action på anmeldelser om vanrøgt og mishandling af heste, og vi oplyser om hestens korrekte pasning, pleje og brug.

Behov for øget indsats

Godt horsemanship er ikke en selvfølge. Hold af heste og brug af heste har somme tider konsekvenser for deres velfærd. Det skyldes bl.a. ændringer i vores livsstil og opfattelse af dyrevelfærd/hestevelfærd, og at nogle anskaffer sig heste og ponyer uden at have de nødvendige forudsætninger for at passe og pleje dem.

I dag spiller den økonomiske afmatning i samfundet også en stor rolle med bl.a. dårligt passede hestehold til følge.

Forkert behandling og vanrøgt

Hestens Værn får dagligt anmeldelser om heste, som har det dårligt.

Vi tager anmeldelserne seriøst og agerer på dem sammen med vores landsdækkende netværk af hestekyndige lægfolk og hestepraktiserende dyrlæger. På den måde sikres et effektivt, opsøgende dyreværnsarbejde.

Arbejder og samarbejder på mange fronter

Hestens Værn er aktiv partner i offentlige organer. Vi afholder landsdækkende temaarrangementer og støtter forskningsprojekter, der kan bedre heste og ponyers forhold.

Vi samarbejder med andre dyreværnsorganisationer, dyrlægeforening, hesteorganisationer, -konsulenter, landbrugsskoler, tekniske skoler mv.

Folder om Hestens Værn

Download folderen her

Stiftet i 1909

Hestens Værn blev stiftet i 1909 og er verdens ældste dyreværnsforening for heste.

I 1909 foregik stort set al transport i København med hesten som trækkraft. Hestens vilkår kunne være barsk. Var der ikke råd til at holde den i ordentlig kondition, og fik den heller ikke de nødvendige hvilepauser, blev den hurtigt udslidt. Det var anledningen til, at professor i husdyrbrug ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Harald Goldschmidt i samarbejde med pastorinde A. Obel Koch tog initiativ til oprettelse af Foreningen Hestens Værn.

Efter anden verdenskrig ændredes hestens rolle i Danmark. Før brugtes den især i landbruget og som trækdyr for arbejdsvogne i byerne, i dag bruges de fleste heste som hobbydyr til sport og rekreation.

De første 100 år

Læs mere om Hestens Værns første 100 år i jubilæums-bladet fra 2009, om vores arbejde for at bedre hestenes vilkår herhjemme, om hjælpen til krigsskadede heste under Vinterkrigen i Finland 1940, om årtiers bestræbel-ser på bedre id-mærkning af heste og meget andet. – Bestil her

Vedtægter

Se Hestens Værns vedtægter her.

Adresse

Foreningen Hestens Værn
Gl. Hovedgade 8 · 2970 Hørsholm
tlf. 4586 8774 · post@hestens-vaern.dk · www.hestens-vaern.dk
Giro 3543 400 1 583 · Bank 3543 3155 003 626

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation