Aktuelt

De danske dyreværnsforeninger står sammen:
Nu skal det forbydes at have sex med dyr

Under titlen "Stop sexuelt misbrug af dyr" sætter DOSO - med 22 danske dyreværnsforeninger i ryggen – fokus på at få ændret lovgivningen, så det ikke længere er tilladt at have sex med dyr. Den 1. april 2014 indførte Sverige et totalt forbud, men Danmark halter bagud og det skal der gøres noget ved.

Et stort flertal af den danske befolkning ønsker et forbud indført, men et flertal af politikerne er uenige. De henholder sig til, at Dyreværnsloven er dækkende, såfremt dyret lider skade ved den seksuelle akt.

DOSOs formand, Peter Mollerup, har gennem flere år arbejdet politisk for at få ændret lovgivningen. Han mener ikke, at Dyreværnsloven er dækkende fordi:

  • Sex med dyr meget sjældent bliver opdaget. Det er kun de allernærmeste, der er klar over de seksuelle aktiviteter, men da det er tilladt, så foretager de sig ikke noget. Et forbud ville animere familie, venner og naboer til at være aktive – f.eks. at gå til politiet. Med et forbud mod seksuelle aktiviteter, ville et snapfoto med mobilen eller en video være bevismateriale, idet det er selve handlingen, der er forbudt.

 

  • Rigspolitiets undersøgelse og dyrlægernes indberetninger er ikke fyldestgørende i sager om sex med dyr. Hvis dyret lider overlast og bringes til en dyrlæge, er det ekstremt vanskeligt for dyrlægen at bevise, at de fysiske og psykiske skader stammer fra seksuelle aktiviteter.

 

  • Vi ved, at befolkningen helst så et forbud indført. DOSO tæller ca. 130.000 medlemmer og støttemedlemmer, og det er på deres vegne, vi nu endnu engang forsøger at få fokus på det urimelige i, at man kan foretage seksuelle overgreb mod dyr, uden at det får nogle konsekvenser, slutter Peter Mollerup.

 Nye undersøgelser viser, at dyr har et følelsesliv, som på mange punkter kan sammenlignes med menneskers. Dyr kan ikke sige fra, når deres værdighed og integritet krænkes. De seksuelle aktiviteter ledsages ofte af angst, smerte og lidelse for dyrene, ligesom man fra undersøgelser ved, at mange dyr skades psykisk og fysisk – især ved gentagen eller længere tids misbrug.

DOSO opfordrer fødevareminister Dan Jørgensen til at iværksætte hurtige initiativer, så man i Danmark kan få en lov, der forbyder, at mennesker har sex med dyr. Ligesom man har i både Sverige og i Norge.

Skriv under på kampagnen her: 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Peter Mollerup,                     Lene Kattrup
Formand for DOSO              Dyrlæge
doso@doso.dk                     lenekattrup@hotmail.com
Tlf.: 24 77 64 97                   Tlf.: 21 46 83 80

 

postkort_1.jpg