Mød formand Julie Fjeldborg

VI BØR ARBEJDE SAMMEN FOR AT SIKRE HESTEVELFÆRDEN I RIDESPORTEN

Den udtalelse, som Dyreetisk Råd er kommet med angående brugen af sportsheste, giver anledning til mange diskussioner.

Særligt diskussioner om hvorvidt Bengt Holst, der er stor fortaler for rewilding, er egnet til at udtale sig om dyrevelfærd, har fyldt en del på nettet. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi hos Hestens Værn, ikke deler Bengt Holst syn på hestevelfærd, når det handler om re-wilding.

Men at vi er uenige om re-wilding, er ikke ensbetydende med, at vi ikke hilser en debat om øget velfærd i ridesporten velkommen. Det gør vi! Og vi mener, at den udtalelse Dyreetisk Råd er kommet med, italesætter nogle vigtige emner.

For når vi bruger heste i sporten, så bliver vi nødt til at forholde os til, at det skal ske på et grundlag, der ikke kompromitterer hestevelfærden.

Vi mener overordnet – ligesom Dyreetisk Råd, ikke at der er noget galt i, at vi anvender heste i ridesporten.

Men vi modtager desværre løbende henvendelser om brug af heste i sporten, hvor hestens velfærd ikke er tilgodeset i tilstrækkeligt omfang.

Vi ser eksempler, hvor rytters/ejers ambitioner har overskygget hestens behov, og vi har længe været opmærksomme på, at uhensigtsmæssig træning og management, kan påføre heste skader og smerte. Netop derfor har Hestens Værn også øget fokus på hestens holdbarhed. Og med projektet Uanvendelig.dk, ønsker vi at bidrage til øget viden hos rytterne inden for dette område.

Derfor hilser vi udtalelsen fra Dyreetisk Råd velkommen. Den giver både os, men også ryttere, trænere og sporten generelt en kærkommen anledning til at drøfte, hvad der kan gøres endnu bedre i fremtiden, og hvordan vi sikrer, at heste ikke lider overlast, når de anvendes til sport. 

En opfordring herfra er derfor, at vi alle fokuserer på det, vi er enige om, nemlig, at hestevelfærden skal sikres i ridesporten, og at vi arbejder sammen på tværs af interesser, for at sikre dette.

Hos Hestens Værn ønsker vi nemlig at alle heste – uagtet om de anvendes i sporten eller til naturplejeprojekter, skal leve et liv uden smerte og lidelse.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation