Mød bestyrelsen – Dyrlæge Mogens Christophersen

Specialdyrlæge i stordyrskirurgi, seniordyrlæge og daglig kirurgisk ansvarlig på, Københavns Universitets Stordyrs Hospital i Tåstrup

Tekst og foto : Mogens Christophersen

Jeg har siddet i bestyrelsen for Hestens Værn siden 2003. Jeg sidder der til dels da jeg er forlibt i heste, og har været det siden jeg var en helt lille dreng og dels fordi jeg blev opfordret til det, da man mente at Hestens Værn kunne bruge mine kompetencer i foreningens arbejde.

Hestens Værn er hestens ”advokat” eller talerør ud til en verden hvor sport, prestige og økonomiske interesser spiller en afgørende rolle for hestenes ve og vel.

Hestens Værn har mange mærkesager. Vores to sekretærer Ghita og Lill og alle vores lægfolk gør det store vigtige arbejde med dialog, oplysning og efteruddannelse af hesteejerne.

Både i privat regi og i sporten tør almindelige mennesker nu sige fra, når de ser at der sker overgreb på, ikke bare mennesker, men også på dyr. Denne udvikling foregår i form af ”Erkendelse – Accept – Handling.”

Det er glædeligt, at vi i Hestens Værn og blandt hestefolk generelt tør og ønsker at tale om de sager, vi er uenige om. Kun gennem dialog og oplysning ændres gamle dårlige vaner. Sammen passer vi på hestene!

Dette arbejde har Hestens Værn udført i mere end hundrede år, og det er den arv og det grundlag vi arbejder videre på. Behovet er stadigt stort og derfor et det vigtigt at vi samler så mange gode kræfter som muligt i Hestens Værn.

Hvordan synes du, med din baggrund, at du kan bidrage med til Hestens Værn?

Jeg har lang erfaring med heste og hestefolk. Jeg har siden jeg blev uddannet i 1994, arbejdet som hestedyrlæge og er nu kirurg på Københavns Universitets Stordyrs Hospital i Tåstrup. Jeg opererer og behandler syge og tilskadekomne dyr. Jeg underviser og formidler viden til dyrlæger (nationalt og internationalt), til dyrlægestuderende og beslagsmedelærlinge samt til lægfolk. Desuden arbejder jeg for Dansk Rideforbund DRF, og det internationale rideforbund, FEI og det er både med anti-doping og medicinkontrol.

Jeg er med i bestyrelsen i hesteejernes eget gensidige forsikringsselskab, Kongeriget Danmarks Hesteforsikring, som også yder betydelige bidrag til uddannelse og hestevelfærd.

Jeg har arbejdet intenst med Dyrevelfærdsloven, Hesteloven og Beslagsmede i forskellige råd, udvalg og arbejdsgrupper, dels i industriens, avlens og sportens organisationer og dels i Justitsministeriet.

Ud over det, er jeg sagkyndig for Forbrugerklagenævnet vedr. heste sager, hvor en forbruger klager over beslagsmed, dyrlæge og andre.

Jeg synes mine erfaringer og min uddannelse giver et godt input til Hestens Værns arbejde og er med til at nuancere argumenterne, inden vi træffer beslutninger i bestyrelsen.   

Hvad anser du som det største problem i dag i hesteverdenen?

Forståelse af hestens natur og behovet for artsfællekontakt i fri bevægelse, og på folde af god kvalitet. Det er det største problem i alle grene af hesteverden og på alle niveauer – og blandt både rige og fattige mennesker.

Hvad synes du er god hestevelfærd?

Forståelse af hestenes natur og behov for artsfællekontakt i fri bevægelse og på folde af god kvalitet.

Tørt fast underlag, mulighed for læ og skygge, stråfoder af god kvalitet.

En dygtig beslagsmed der optimerer tåakser og hovens vægtbæring hver 6. uge.

Veltrænede heste i passende huld. Hellere lidt for tynd og ”fit” end for fed.

Klog træning og brug. Ekvipage – gensidig fornøjelse – partnerskab– kunsten at håndtere heste. Forståelse og tålmodighed og træning uden vold, så hestens krop, herunder muskler, sener, knogler mv.  samt hjerne udvikles samtidig. Anvend ”hjælpemidler” med stor omtanke og ikke i affekt.

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle så ændres?

Artsfællekontakt for alle heste, helst ved frihed på fold.

Beskæring og anlæggelse af beslag på heste -uanset ejerskab, må kun udføres af folk med en egnet uddannelse. Ministeren og Fødevarestyrelse bør indføre dette ved den næste lovregulering.

Desuden bør der prioriteres i Fødevarestyrelsens og politiets arbejdsopgaver, så dyreværnssager særligt vedr. folde og foldkvalitet opprioriteres i forhold til de ressourcer, vi ser blive anvendt på eksempelvis papir-og transportkontroller ved ridestævner. Det er meget generende for hestene og Hestens Værns arbejde, at myndighederne ikke følger op på sagerne, som vi anmelder – og at myndighedsopgaven håndteres så forskelligt i forskellige dele af landet. Generelt løser bøder og fængsel ikke problemer efter min mening. Oplysning, hjælp og dialog er vejen frem. Hvis ikke det virker, så er frakendelse af retten til at have dyr, den bedste vej.

Foto:  ”Min første hest, Trakhener-hoppen Laisa Jensen, og jeg, Mogens, 14 år fuld af håb og drømme om et langt liv med heste.”

Hvad er dit bedste råd til hesteejere?

“Uddan dig gennem hele livet – øv dig – og vær generøs i alle livets forhold.”

“Lær at sige pyt, når det ikke lige går, som man ønsker sig, og prøv dernæst at finde en anden vej.”

“Hvis din hest er voksen, sund og rask – så brug din hest så godt du kan, næsten hver dag – du og den skal svede flere gange ugentligt.”

“Sørg for at evner, styrke og kondi hos både hest og rytter er passende til de opgaver I skal løse.”

“Vær den gode ekvipage – sammen. Hesten vil gøre næsten alt for dig, og den tilgiver alle dine dumheder og fejl, hvis du beder den pænt om det.”

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation