Borgerforslag om effektiv behandling af vanrøgtsager

“Det skriger til himlen når vi som hestevelfærdsorganisation må sidde med hænderne i skødet og passivt vente, mens vi ved, at der er heste der lider i sager om grov vanrøgt og mishandling.”

Sådan lyder det fra Hestens Værn der i samarbejde med Dansk Ride-Instruktør Forening og med opbakning fra en række foreninger og organisationer ønsker at ændre lovgivningen, så det bliver nemmere at hjælpe dyr i sager om grov vanrøgt og mishandling af dyr. Og arbejdet starter med et borgerforslag.

Forslaget kommer i kølvandet på en række sager, hvor foreningen har oplevet, at en langsommelig sagsbehandling og manglende handling har haft katastrofale følger for de nødstedte dyr.

“Vi har desværre erfaringer med sager, hvor politi og myndigheder ikke har de nødvendige redskaber og ressourcer til, at sagerne kan behandles effektivt”, lyder det fra Julie Fejldborg.

Der mangler ganske simpelt en stor rød knap, hvor organisationer som anmelder kan stille krav om særlig hurtig udrykning til nødstedte dyr.

Det udarbejdede lovforslag foreslår derfor, at der i særligt alvorlige sager, kan stilles krav om, at politi og myndigheder rykker ud inden for 24 timer”, fortæller Julie Fjeldborg der er formand hos Hestens Værn.

Hun beskriver at foreningen har modtaget anmeldelser om voldsomme sager, hvor ejeren har nået at flytte dyrene inden politiet har handlet på sagen.

“Vi har sager, med billeddokumentation, hvor dyr går rundt som levende skeletter, har åbne sår og sygdom der kræver akut behandling. Men når politiet dukker op, er dyrene fjernet, og dermed mister man muligheden for at stille ejeren til ansvar. Vi har sågar sager, hvor folk melder ind, at vanrøgtede heste bliver skudt og begravet, for at skjule beviserne. Det er jo under alt kritik, at man kan slippe afsted med at behandle dyr på den måde, fordi loven ikke sætter nogle klare rammer”, konstaterer Julie Fjeldborg.

Hestens Værn og Dansk Ride-Instruktør Forening ønsker derfor, at der indføres dyrepoliti og udvidede beføjelser, så det med dommerkendelse bliver muligt at ransage ejendomme, hvor man mistænker at dyrene er i fare.
Julie Fjeldborg påpeger at det er nødvendigt med en lovændring, så man får bedre mulighed for at behandle dyrevelfærdssager.

Hos Dansk Ride-Instruktør Forening der er medstiller af forslaget, håber man, at forslaget vil møde opbakning på tværs af branchen.

“Det er vigtigt, at vi står sammen i branchen og sender et klart signal om, at dyrevelfærden i vores sport skal sikres. Derfor vil vi opfordre alle til at støtte op omkring det borgerforslag som vi er medstiller på. Ingen i vores sport kan have interesse i, at sager om vanrøgt og mishandling trækkes i langdrag. Heste er fantastiske dyr og vanrøgt og mishandling må simpelthen ikke finde sted. Det skal vi tage alle midler i brug for at stoppe, lyder det fra Kristian Skovrider der er formand for foreningen.

Det aktuelle forslag gælder ikke kun for heste, men også hunde, katte og andre dyr. Det er nemlig desværre ikke kun Hestens Værn, der har oplevet udfordringer med behandling af dyreværnssager. Behandlingtiden på dyreværnssager er ofte lang – og dyrene lider under det.

“Vi er nødt til at gøre noget for at sikre bedre behandling af disse sager. Vi kan ikke bare sidde og vente, og derfor tager vi også alle midler i brug. Borgerforslag, dialog med politikere, og alt hvad vi kan komme i tanke om, som måske kan medvirke til at skabe bedre rammer for dyrevelfærden i fremtiden. Som organisation er vi underlagt at følge loven i disse sager, og når loven ikke fungerer, må vi forsøge at ændre det. Handling taler højere en ord,” konstaterer Julie Fjeldborg.

Hvis du vil støtte kampen for at myndigheder og politi kan behandle grov dyremishandling og vanrøgt mere effektivt kan du underskrive borgerforslaget som du finder her.

Følgende organisationer og avlsforeninger har allerede meldt ud, at de bakker op om forslaget:

 • Faggruppe hest – Den danske dyrlægeforening
 • Stop Vanrøgt Af Dyr Bag Hegn
 • DYREFONDET
 • Dyrenes velfærd
 • Nyt Hesteliv
 • Dyreværnsforeningen Alle Dyrs Ret
 • HestensHaab.dk
 • Bornholms Hesteinternat Mosekær
 • Lindelygård – Et værdigt hesteliv
 • Avlsforeninger:
 • Dansk Varmblod
 • Shirehest
 • Dansk Schleswiger Forbund
 • Dansk Tinker Forening
 • Lusitanoforeningen Danmark
 • Clydesdale Danmark
 • Dansk Gotlandsruss Avlsforening
 • DSP – Dansk Sports Ponyavl
 • Avlsforeningen for Connemaraponyer
 • Avlsforeningen for Welsh ponyer & Cobs i Danmark
 • HADK – Haflinger Avlsforeningen Danmark
 • Frederiksborg hesteavlsforeningen
 • Trakehner Avlsforbundet i Danmark
 • Dansk Oldenborg Avl
 • Grænseegnens Holstener Hesteavlsforening
 • Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark
 • Horsebnb
 • Stald Nordic
 • Uanvendelig eller Ridehest

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation