Lettelse hos Hestens Værn, trods stanken af død og opgravede knogler

Skræmmende scener med et hestekadaver der hænger fra gravkoens grab, bunker af døde heste der ligger på jorden og en ubeskrivelig stank af død, vidner om at der gennem længere tid er foregået omfattende nedgravning af døde heste på Stutteri Viegård.

Formand for Hestens Værn Julie Fjeldborg udtaler, at man hos Hestens Værn er glade for dagens aktion trods de makabre fund. Antallet af døde heste vidner om at der længe har været omfattende problemer med dyrevelfærden på Stutteri Viegård.

”Vi vil gerne rose Midt og Vestjyllands Politi, Fødevareregion Nord og Viborg Kommune for samarbejdet om at afdække problemerne med dyrevelfærden og de mange hestekadavere på Stutteri Viegård i dag.”

Hun uddyber: ”- Det er præcis det samarbejde der er brug for i denne type omfattende dyreværnssager som involverer mange forskellige fagområder. Vi havde meget gerne set denne indsats noget tidligere, så der måske kunne være reddet hesteliv.”

Julie Fjeldborg understreger, at man hos Hestens Værn er lettet over, at disse bizarre forhold nu endelig kommer frem i lyset. Hun påpeger ”Vi har mistanke om, at en del heste blev aflivet og gravet ned lige efter at vi havde lavet anmeldelse om problemer med magre og syge heste samt massegrave på stutteriet i juni måned. Sagen synliggør behovet for, at vi som dyrevelfærdsorganisation får en akutknap, så vi som samfund kan sikre, at der kommer hurtig hjælp til de dyr der er i nød.”

Hestens Værn har sammen med Dansk Ride-Instruktør Forening lavet et borgerforslag med netop det formål at ændre loven, så den sikrer bedre og mere effektive rammer for behandling af dyreværnssager med grov vanrøgt. Vi ønsker at der hurtigt kan sættes ind samt at de personer der udøver vanrøgt af særlig grov karakter skal hurtigere kunne frakendes retten til at holde dyr.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation