Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Foreningen Hestens Værn afholder

Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 22. april 2020 kl. 18.30

Pga. situationen med Covid-19 og usikkerheden om, hvorvidt regeringen igen har åbnet for forsamlinger over 10 personer den 22. april 2020, har bestyrelsen besluttet, at afholde generalforsamlingen digitalt over skype.

Vi håber at vores medlemmer kan bruge denne løsning.

Vedtægterne åbner desværre ikke mulighed for, at vi udsætter generalforsamlingen til et senere tidspunkt.

Deltagelse i Generalforsamlingen kræver tilmelding på post@hestens-vaern.dk.

Du skal oplyse dit navn og adresse samt medlemsnummer og skype-navn ved tilmelding.

Sidste tilmeldingsfrist er den 14. april.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for året 2019
 3. Det reviderede regnskab for året 2019
 4. Fastsættelse af kontingent for år 2021
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Kim Bo Jensen, Katrine Krog Jensen, Sophus Bøgeskov Christensen og
  Hans Christian Mathiesen. Alle er villig til genvalg.
 6. Valg af statsautoriseret revisor
 7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne af foreningen, såfremt det er bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingens afholdelse
 8. Valg af bestyrelse til Hestens Værns Fond:
  Bestyrelsen foreslår valg af Julie Fjeldborg, John Randskov, Sophus Bøgeskov Christensen, Mette Boas Springborg og Mogens T. Christophersen.
 9. Eventuelt

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation