Hovens funktion

– en vigtig brik i hestens holdbarhed

Bagtilbrudt tåakse er skyld i slid og mange skader hos vores heste. Heldigvis kan vi ved at være opmærksomme og have en god smed, gøre noget ved problemet, inden det kommer så langt.

Selvom krisen kradser – og hesten går med sko, skal hestens hove stadig holdes med den korrekte 5-6 ugers turnus, som alle hesteejere bør kende. I artiklen kan du læse om, hvorfor det er vigtig for hestens holdbarhed.

Forfatter: Bestyrelsesmedlem, registreret beslagsmed Martin Strande

Hovleddet er et meget sårbart sted på hesten, så du skal som hesteejer ikke spare på den registrerede beslagsmeds besøg. Nedenfor gennemgåes de udfordringer og muligheder der er i forbindelse med hoven, tåaksen og eventuelle beslag.

Det er yderst vigtigt at hovene ikke bliver for lange, da dette kan skade hestens bevægeapparat med smerte til følge. Smerten er oftest lokaliseret til den nederste og bagerste del af hoven ”hovsenebens syndrom” samt sene. og ledbånds skader i og omkring hoven. – Og som enhver hesteejer ved, kan et besøg hos dyrlægen, gå hen og blive en bekostelig affære.

Dette kan undgås, hvis du holder din hest med korte beskærings intervaller.

Betegnelsen hovseneben-syndrom vil på sigt blive erstattet af smerte bagtil i hoven = palmar heel pain.

Når hestens hove går hen og bliver for lange, vil de fleste heste få det som fagkundskaben kalder en ”bagtil brudt tåakse”.

Tåaksen bliver nemlig brudt når hestens hove bliver for lange, og der vil opstå et større tryk på hovleddet. Nyere forskning har vist, at for hver 1 cm for meget tå længde, vil trækket på – og omkring hovleddet forøges med 50 kg. belastning. [1]

Når hesten bevæger sig, ser vi ”bevægelsens forskellige faser”.

Der er 5 forskellige faser, svævefasen, landingsfasen, glidefasen, gennemtrædningsfasen og overrulningsfasen. Disse faser er ved alle hestens gangarter.

Jo højere fart, jo højere belastning på hestens sener, ligamenter og knogler.

Ved for lang tå, vil især én knogle være belastet i overrulnings fasen – nemlig hovsenebenet.

Denne lille knogle er særligt udsat, hvis hesten har en bagtil brudt tåakse. Den dybe bøjesene som løber bag hovsenebenet og hæfter på hovbenets underflade, vil blive strammet op. Jo længere hoven er, jo mere vil det slide på hovsenebenets slimsæk, og måske til sidst give kronisk irritation af slimsæk og benhinde. Samtidig må vi ikke glemme de små ledbånd omkring hovleddet, som holder det hele sammen, disse vil også være påvirket ved en bagtil brudt tåakse.

Når hestens hove bliver for lange, ser man ofte under løbende dragter og når dette sker, kan der opstå det man kalder en negativ hovbensvinkel. Dette er når den bagerste del af hovbenet ligger lavt i sålen (tæt på underlaget). Den nyeste forskning har bevist at ved 1 grads sænkning af den bagerste del at hovbenet, vil dette øge presset fra den dybe bøjesene på hovsenebenet med 4%, og dette vil betyde en for tidlig nedslidning af hestens bevægelses apparat.

Der opstår ved en lang tå ofte fortil-bagtil ubalance. Herved er den bagerste del af hoven center for rotationen ved bevægelse, ikke understøttet tilstrækkeligt (med horn og/eller beslag) og området overbelastes med skader til følge.

Sådan ser en negativ hovbensvinkel ud på røntgen

Grøn linje er hestens trædeflade

Rød linie viser den negative hovbensvinkel – linjen burde være vandret og parallel med den grønne linje som er hestens trædeflade

Blå linje viser tydeligt den bagtilbrudte tåakse

Foto: venligst udlånt af Højelse Hesteklinik

Efter min mening opstår der ofte misforståelse omkring begrebet ’negativ hovbensvinkel’, fordi det er naturligt at hestens hove vokser. Normalt vokser en hests hove ca. 5-8 mm på 4 uger. Ved underløbende dragter, vil hovens vækst være kraftigst i tåen. Nogle hestes hove vokser mere end det som er beskrevet i teorien.

Når dyrlægen tager røntgenbilleder, og fortæller ejeren at deres hest har en negativ hovbensvinkel, kunne årsagen være, at hestens hov er for lang i tåen – dette er naturligvis nedslidende for hesten i det lange løb, men nødvendigvis ikke en fejl, fordi det er naturligt at hestens hove vokser. Derfor er det vigtigt, at vi beskærer hovene med hyppige intervaller, og støtter med eventuelle støttebeslag.

Røntgen af samme hov før og efter beskæring

Billede 1 ses en tydeligt bagtil brudt tå akse – nogle dyrlæger mener at hovbenets vinkel er negativ (den røde markering synker bag ud) men der ses en god dragt, men en for lang tå

Billede 2 efter beskæring – tåen er beskåret i korrekt position og tåaksen er betydeligt forbedret.

Grøn markering er væsentligt forbedret og hovbenets bagerste del er igen positiv

Fotos: venligst udlånt af Hørsholm Hesteklinik

Ved den negative hovbensvinkel ses ofte en meget tynd/ svag kollapset elastisk ballepude.

Det er vigtigt at have en sund elastiske ballepude – ”puden” befinder sig i den bagerste del af hoven, og har forbindelse med hovens dragt brusk. Den elastiske ballepude bør være fyldig, da det sikrer at ”puden” er med til at beskytte, fordele og optage stød samt tryk i hoven. På den måde opretholdes hovens naturlige funktioner.

Ved under løbene dragter opstår en sammen trykning af den bagerste del af hoven. Jo længere hoven er i tåen, jo større tryk vil der være på den bagerste del af hoven. Dragterne vil blive presset sammen og blive ombøjet, og der kan opstå små knusninger i hornsålens dragt hjørner – som kan ende med at blive til en infektion og derefter en hovbyld eller stengalle.

Til slut vil den støddæmpende dragt-brusk blive forbenet så disse ikke dæmper landingsfasens skadelige stød. Stødene vil blive sendt videre op i hesten knogler og ledbånd, og på den måde kan det på sigt skade hele hestens bevægelse apparat. [2] [3]

Derfor er det yderst vigtigt at hesten træner med en så korrekt tå-akse som muligt!

Hvis hesten går uden sko, er det vigtigt at beskæringen er korrekt.

Fortil samt bagtil skal hoven være i balance – og din beslagsmed skal hele tiden arbejde hen mod den mest korrekte tå-akse man kan opnå. Den må gerne være let fortil brudt lige efter smedens besøg. Herved vil tå-aksen være korrekt midt i beslagperioden og kun let bagtil brudt når smeden kommer igen.

Hest med fast 5 ugers turnus.

Før billedet viser tydeligt bagtil brudt tå akse, da hoven naturligt er vokset i beslagperioden. Efter billedet viser, at hesten efter beskæring er nærmest korrekt i sin hovstilling. Kunne have behov for støttebeslag.

Fotos: Martin Strande

Derudover er det vigtigt at den registrerede beslagsmed sørger for følgende:

At beskære tåen i en rigtig vinkel, så der bliver sikret en god bæreflade med en stærk og lige tykt horn-kapsel hele vejen rundt om hoven, så man får så stærk en horn-væg som muligt. Smeden bør se hesten gå. I trav skal hele hoven lande plant på underlaget. Ikke hæl, dragt, tå eller sidevæg først.

Der er flere muligheder for at støtte op omkring hestens bevægeapparatet, så vi på den måde sikrer hesten et langt og så lidelsesfrit liv som muligt. Det er også vigtigt at huske på, at selvom hesten har udfordringer med f.eks. lave eller underløbende dragter, så er det ikke en fejl at hjælpe hesten – men kun yderst fornuftigt at støtte op omkring hestens svagheder – ikke med et sygebeslag, men med et støttebeslag, da hesten jo ikke er syg, men blot har behov for ekstra støtte til en optimal bevægelse og optimal statisk og dynamisk balance.

Der findes et utal af støttebeslag som kan hjælpe din hest, og hver enkel registreret beslagsmed ved hvilke beslag, der aflaster netop din hest bedst muligt.

Det er vigtigt for mig at bruge beslag som er så skånsomme og så lette som muligt, så hesten kan forblive i træning imens jeg støtter og korrigerer omkring dens tå-akse.

At beslaget er med en god overrulning, støtter hovens spil, samt har en passende længde, så beslaget giver hesten den mest optimale støtte.

Samtidig skal man holde sig for øje at ændre beslaget, hvis det ikke har den ønskede effekt.

Det der virker på hesten det ene år, behøver nødvendigvis ikke at være lige så godt året efter – eller det der virker på den ene hest, behøver nødvendigvis ikke være det mest optimale for den anden hest.

Her spiller rytteren naturligvis også en vigtig rolle, og sidst men vigtigst af alt – korte beslagperioder.

Jeg mener at det er vigtigt, hvis det er muligt, at man undgår side-op-tå på forbene, da det kan hæmme hovens naturlige spil. Det naturlige spil er vigtigt for hovens blodforsyning, især til hovkapslen.

En god blodforsyning til hovkapslen, er med til at styrke hornkvaliteten. Ydermere kan et side op-tå gøre hovene smalle og dermed bliver de dårligere til at optage stød fra hoven når hesten er i bevægelse.

Nogen mener at det kan være en god løsning at kile hoven op ved hjælp af kiler, så man på den måde kan få en korrekt tå akse. Men gør man dette, kan det give andre problemer, da op-kilning af hoven, vil få koden til at synke ned. Dette kan være til skade for hestens gaffelbånd. Samtidigt er det vigtigt at hornet i dragterne står lodret på beslaget/kilen, da det ellers vil lægge et øget pres på de underløbne dragter, og vil dermed forværre problemerne.

Hvis man vælger en af disse løsninger, bør man være opmærksom på, at det kun bør være i en begrænset periode hesten går med et sådant beslag, mens man arbejder på en mere passende hovform. Typisk kortere tå og højere dragter.

Ens for disse støtte sko er en god overrulning i skoens materiale – skoens flade er buet, lige som en løbesko, som vi kender til mennesker, dette letter b.la. trækket fra den dybe bøjesene på hovsenebenet, så sliddet på dette mindskes.

God støtte bagerst på skoen, dette sikre at hovens bagerste del bliver holdt oppe når hesten arbejder i blød bund. Og god støtte til dragterne så spillet i hoven sikres.

Efter min mening er det vigtigt at benytte så let et beslag som muligt, når jeg vælger beslag til hesten, prøver jeg at gøre det så enkelt som muligt, vi kan man altid bygge på hvis første valget ikke har den ønskede effekt, aluminiums støtte beslag kan helt sikker også benyttes og med rigtig gode resultater.

Over rulningssko med brede grene (sikre god overrulning, brede grene

hjælper hoven med ikke at synke for dybt ned i blød bund)

Foto: Martin Strande

Heartbarre sko med overrulning

Foto: Martin Strande

Brugen af såler med stød absorberende pakning, ringsko og heartbarre sko vil stimulere og fordele tryk i den bagerste del af hoven, samt være med til at øge spillet i hoven og give et godt blod omløb til gavn for god blodforsyning til hovkapslen, og mindsker risikoen for kollaps af bl.a. den elastiske balle-pude bagtil i hoven.

Tryk på hestens hove der kommer oppefra, kan ændre sig igennem hele hestens liv.

Hvis hesten i længere perioder står på boks – eller hvis hesten har en skade på kun det ene ben, vil belastningen på hoven gøre at trykket bliver ændret, og hovene vil derfor vokse anderledes.

Trykket nedad vil ændre sig i hele hestens levetid. Og i takt med hestens uddannelsesniveau – eller ved skift af rytter, kan hestens muskulatur ændre sig og det kan være årsag til at tåaksen i løbet af hestens levetid, kan gå hen og blive brudt.

[1] Dr. Renate Weller

[2] Beslaglære ”Hoven i Fokus” af Charlotte Frigast og Verner Kristoffersen

[3] Negativ hovbensvinkel på bagben på hest af fagdyrlæge Susanne Kolding

Støttebeslag med stødabsorberende sål og blød pakningBillede12.jpg

Foto: Martin Strande

Ringsko med stødabsorberende sål (Shock Taimer sål)

Foto: Martin Strande

VFT Butterfly sål med støttende pakning og sko med overrulning.Billede14.jpg

Beslaget giver støtte til den bagerste del af hoven

Foto: Martin Strande

Idiot sko som heartbarre, mindsker trækket fra tåen,

og støtter den bagerste del af hoven

Foto: Martin Strande

De vigtigste pointer fra artiklen

  • Altid korte beskærings perioder
  • Negativ hovbensvinkel er altid dårligt og bør rettes straks med beskæring eller beslag
  • Trækket i hornkapslens tå, kan være årsag til underløbende dragter
  • Støttebeslag er ikke et sygebeslag – det hjælper til at støtte samt forbygge skader
  • Side optå på bagbenene hæmmer ikke hovens spil i samme omfang som på for-hovene, da hesten bærer mest vægt på forparten
  • Spillet i hoven sikrer en god blodforsyning til hornkapslen
  • Hovsenebens syndrom henviser til smerter bagtil i hoven og er ofte forårsaget af bagtil brudt tå akse og negativ hovbensvinkel

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation