Hestes velfærd skal til enhver tid sikres

dressage horse and rider

Ophedet debat om verserende retssag

Debatten raser i disse tider omkring en retssag mellem Helgstrand Dressage og TV2, og ridesporten er ligeledes rystet af flere større sager vedrørende vanrøgt og mishandling. 

Det puster alt sammen ild i debatten om, hvorvidt hestevelfærden er tilstrækkeligt sikret i hestesporten – og det ser vi hos Hestens Værn faktisk som noget særdeles positivt. 

Men debatten betyder også, at vi dagligt modtager mails, opkald og beskeder, hvor vi opfordres til at udtale os vedrørende striden mellem Helgstrand Dressage og TV2. 

I Hestens Værn har vi forståelse for, at i den verserende sag mellem Helgstrand Dressage og TV2, er omdrejningspunktet grænserne for et medies adfærd, dvs. sikring af privatlivets fred. At et bestyrelsesmedlem i Hestens Værn er advokat i denne sag er således ikke i modstrid med foreningens virke.

Dette faktum ændrer imidlertid ikke på foreningens synspunkter.

Lad os slå én ting fast. Vores holdning er, at hestes velfærd til enhver tid skal sikres. 

Vi tager afstand for alle former for vanrøgt og mishandling af heste. Det står ikke til diskussion! 

Men diskussionen om enkelte sager skal ske på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi endnu ikke i den omdiskuterede sag, og derfor kan vi ikke udtale os om den.   

Hestens Værn er af den opfattelse, at hvis der har fundet mishandling sted for 8 måneder siden, hvor optagelserne fandt sted, burde dette øjeblikkeligt være blevet meldt til politiet. Hestens Værn opfordrer derfor til, at alt materiale overdrages til politiet, så sagen kan vurderes og bedømmes på et fuldt fagligt og sagligt grundlag, fremfor i en redigeret og bearbejdet udgave i medierne.

Vi er også af den overbevisning, at vi aldrig må holde op med at diskutere, hvorvidt dyrevelfærden er tilstrækkeligt sikret i ridesporten. Alene i år er vi stødt på flere sager, hvor vi desværre må konstatere, at der er plads til forbedringer i sporten. 

Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at komme med en opfordring, nemlig at alle i sporten tager ansvar. Det gælder lige fra elevskolen til avleren og den professionelle rytter, der udøver sport på topniveau. Hestens trivsel må aldrig tilsidesættes til fordel for rytterens ambitioner eller økonomisk vinding. 

Vi kender alle til, at vores grænser langsomt kan blive skubbet. Det er en naturlig følge af udvikling. Men i ridesporten har vi et fælles ansvar. Vi er alle med til at sætte en standard for, hvor grænsen går, og vi er alle ansvarlige for, at velfærden i sporten ikke bliver tilsidesat. 

Ridning skal til enhver tid være et samarbejde mellem hest og rytter. Er det ikke tilfældet,  må vi tage en debat om, hvad der skal til for at sikre dette. 

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation