Rådet for hovpleje og hestebeslag

Rådet for hovpleje og hestebeslag

 

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Det siger Dyreværnsloven, som også klart præciserer pligten til omsorgsfuld behandling af dyr, til beskyttelse mod og behandling af sygdomme.

Hovbeskæring og anlæggelse af beslag er indgreb på levende væv og er sammenligneligt med et operativt indgreb. Det er derfor et helt naturligt krav, at beskæring og anlæggelse af beslag kun bør udføres af personer med relevant uddannelse, da forkert udført beskæring og anlæggelse af beslag kan medføre smertefulde tilstande -dels i selve hoven, dels i andre regioner af hestens ben, skulder og kryds.

Rådet for Hovpleje og Hestebeslag er et samarbejds- og koordineringsforum for medlemsorganisationerne, bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Landsudvalget for Heste, Det Biovidenskabelige Fakultet, Rådet for Dansk Forsikring og Pension, Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Den Danske Dyrlægeforening, DS Håndværk & Industri, Dansk Metalarbejderforbund, Dansk Industri og Foreningen Hestens Værn. Formålet med rådet er, at sikre kvalitet og faglighed inden for hovpleje og hestebeslag, og har bl.a. medvirket til ajourføring af lærlinge- og efteruddannelse, og til registreringsordningen for beslagsmedemestre og -svende. Rådet kan afgive indstilling til relevante besluttende instanser i alle spørgsmål med relation til beslagsmedefaget herunder uddannelses- og efteruddannelsesmæssige forhold.