Persondatapolitik og brug af cookies

Persondatapolitik og brug af cookies

1 Generelt

 a) Denne Persondatapolitik (herefter ”politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragyder- eller frivilligforhold, et (potentielt) ansættelsesforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.hestens-vaern.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig

 a) Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

 Foreningen Hestens Værn
Gl. Hovedgade 8, 2. dør 17
2970 Hørsholm
Tlf. 45868774
E-mail: post@hestens-vaern.dk
CVR nr. 56787011
 (Herefter ”Hestens Værn”)

 b) Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017

c) Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til vores sekretariat på ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den ansvarlige for at påse overholdelse af Persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik

3 Definitioner
a) Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven
Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger
a) Afhængig af om du er medlem, bidragyder, jobansøger eller frivillig hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores medlemsservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig, og hvis du henvender dig til os via dyreværnet.dk for anmeldelser af en dyreværnssag. Det kan ligeledes være hvis du ansøger om et job eller er i et eksisterende ansættelsesforhold. Alle steder, hvor vi indsamler personoplysninger om dig, orienterer vi om formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

5 De personoplysninger vi behandler
a) Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Afhængig af om du er medlem, kunde,  jobansøger modtager af nyhedsbrev eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, (registrerings- og kontonummer for faste bidragydere og medlemmer). Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for bidrag, idet vi har indberetningspligt, eller hvis du er frivillig og vi skal have en straffeattest.

b) Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige Kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, men i de tilfælde, hvor vi har brug for det, eks. i forbindelse med en ansættelse, kan vi spørge til oplysninger om fagforeningsforhold ifm. lønforhandling.

c) Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan f.eks. være personoplysninger fra tidligere arbejdsgivere ifm. referencetagning hvis du søger job hos Hestens Værn.

6 Cookies
a) På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af denne Politik. Du kan læse vores cookiepolitik på vores hjemmeside

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:

Foreningen Hestens Værn
Gl. Hovedgade 8
2970 Hørsholm 
Telefon: 4586 8774

CVR nr. 56787011
Email: post@hestens-vaern.dk

Cookies
Dette website anvender cookies til at gøre dit besøg på vores hjemmeside så godt som muligt. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7 Sådan behandler vi dine personoplysninger
a) Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere dit medlemsforhold
 • sende dig nødvendig information om dit medlemskab, herunder indkaldelse til generalforsamling, jf. dine medlemsrettigheder i Hestens Værns vedtægter
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

b) Er du kunde i vores webshop anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne udføre dine ordrer og sende dine varer
 • at kunne leve op til vores regnskabsmæssige forpligtigelser
 • kunne håndtere administration

c) Er du jobansøger hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • foretage en kvalificeret bedømmelse af dig
 • kontakte dig
 • tage referencer, hvis nødvendigt

d) Er du bidragyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dine indbetalinger
 • kunne sende dig nødvendig information om dine bidrags anvendelse
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov

e) Er du frivillig eller deltager i et event hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere din tilknytning Hestens Værn
 • kunne sende kvittering for din tilmelding til et event
 • sende materiale til dig i forbindelse med eventet

f) Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • optimere vores hjemmesides indretning

g) Er du modtager af vores nyhedsbrevanvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne sende dig vores nyhedsbrev

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?
a) Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

b) Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. 

c) Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores information til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v. 

d) I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig, jf. Persondata-forordningens artikel 6, stk. 1 (c). Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

e) Vi har som velgørende organisation, jf. ligningslovens § 8 A, lov til at henvende os til personer med det formål at indgå aftale om medlemskab af Hestens Værn jf. Indsamlingsloven kap. 1, stk. 2. § 8 og § 11, stk. 3. 

f) Er du ikke medlem, bidragyder eller frivillig hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor. 

9 Deling af dine personoplysninger
a) Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din faste bidragsaftale, din ordre, programsamarbejde eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, pakkelevering mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører,  NETS og PostNord mv.

b) I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
a) Er du medlem eller bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet vores organisation, og op til fem et halvt år efter indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Personoplysninger om bank reg.nr. og kontonummer bliver slettet 13 mdr. efter, at din Betalingsserviceaftale er opsagt med NETS, jf. betalingstjenesteloven af 2009, der kræver, at Hestens Værn skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets ophør. 

b) Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 måneder fra din seneste ansøgningsdato. 

c) Er du frivillig hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet Hestens Værn. 

d) Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til fem et halvt år efter indeværende år fra dit sidste køb i henhold til bogføringsloven. 

e) Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem eller bi-dragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registret om dig i op til 6 måneder fra seneste besøg. 

11 Dine rettigheder 

a) Indsigt - Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os via blanketten på vores hjemmeside, kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. 

b) Berigtigelse og sletning - Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

c) Begrænsning af behandling - Du har – under særlige omstændigheder baseret på artikel 18, stk. 1 -ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

d) Dataportabilitet - Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet. 

e) Indsigelsesret - Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af denne politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os. 

f) Tilbagekaldelse af samtykke - Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

g) Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 

12 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e).

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, indberette dine bidrag til SKAT etc. Nødvendige oplysninger i henhold til formålet for behandlingen, vil være markeret med * på de hjemmesider, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

13 Sikkerhed
a) I Hestens Værn er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT og sikkerhedspolitik som indeholder regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14 Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

15 Opdatering af denne politik

a) Hestens Værn er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

b) Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på organisationens hjemmesideside og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Persondatapolitikken er senest opdateret 24. maj 2018