Vedtægter

Vedtægter for foreningen "Hestens Værn"

Stiftet den 4. april 1909

Godkendt på den konstituerende generalforsamling den 4. maj 1909 med senere rettelser. Seneste ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2017