Hestens Værn ønsker mere fokus på dyreværn

Hestens Værn ønsker mere fokus på dyrevelfærd, siger formand og dyrlæge Julie Fjeldborg. Myndighederne bør fokusere på, at efterforske og løse de veldokumenterede dyreværnsmæssige problemstillinger, der desværre er dagligdag for mange danske heste, i de udsatte hestehold. Det sker desværre ikke i dag.  

Ifølge Hestens Værn er der mange dyreværnssager, der ikke behandles korrekt og med rettidig omhu af myndighederne. Senest med den meget profilerede sag om Andreas Helgstrands ridning på hesten Akeem Foldager har vi set Anklagemyndighedens ressourcer anvendt uforholdsmæssigt.

Andreas Helgstrand blev ved retten i Aalborgs dom af 28. november 2014 frifundet for tiltalen om, at have redet Akeem Foldager i strid med Dyreværnsloven. Sagen blev rejst af Anklagemyndigheden efter en mediestorm i foråret. Retten fandt, at Anklagemyndighedens bevismateriale i form af anonymt optagne fotos ikke holdt for en retlig vurdering.

Hestens Værn anmelder årligt omkring 20 sager til politiet. Sager hvor der er tale om alvorlige overtrædelser af dyreværnsloven med fx magre heste, alvorligt syge heste eller heste, der går ude på døgnfold om vinteren uden mulighed for at søge ly og have tørt leje. Efter Hestens Værns opfattelse er der tale om sager, der er grundigt undersøgt og veldokumenterede. En del af disse sager ender med at efterforskningen standses uden, at hesteejeren har fået så meget som en løftet pegefinger, da politi og anklagemyndighed ikke finder, at der er begået noget strafbart og/eller at man mangler beviser til trods for, at anmeldelsen fra Hestens Værn er veldokumenteret med vidner, fotos og oftest også erklæringer fra hestepraktiserende dyrlæger.

Dette bunder formentlig i politi og anklagemyndigheds manglende erfaring på dyreværnsområdet og systemets manglende vilje til at ofre ressourcer på ordentlig efterforskning og tiltalerejsning i de sager, som efter vores opfattelse kræver det ud fra gældende lovgivning.

Hvis Hestens Værn efterfølgende klager over en afgørelse, som vi mener, er fejlagtig, afvises klagen med den begrundelse at foreningen ikke er part i sagen. Det er kun den forurettede – HESTEN – der kan klage!

Det er jo absurd og stødende for retsfølelsen, at sådanne sager henlægges uden, at hesteejeren oplever en konsekvens af den vanrøgt dyrene har lidt under, samtidig med at vi ser at Anklagemyndigheden rejser tiltale fx i sagen mod Helgstrand på et mangelfuldt dokumentationsgrundlag.

Vi håber, at det øgede fokus på dyreværn vil betyde, at flere sager kommer for en dommer, så de grove overtrædelser får konsekvens – ellers har loven ikke den opdragende effekt, som er tilsigtet.

Hestens Værn arbejder fortsat på at få systemet til at acceptere, at vi er den seriøse faglige partner i sager om dyreværnslovgivningen. Hestene kan jo ikke klage, hvis der er sket fejl. Hvis fejlene ikke bliver bragt frem i lyset, vil de samme fejl ske igen og igen –  uden at nogen lærer af dem. Det er spild af ressourcer og ikke til gavn for hverken dyr eller mennesker, slutter Julie Fjeldborg.

For mere information kontakt formand Julie Fjeldborg på 25344371 

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation