Handelsbetingelser

Leveringsbetingelser
Leveringstid 3 – 4 arbejds hverdage. Alle forsendelser afgår med B-post eller pakkepost. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Hestens Værns grossister.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Hestens Værn, skal påpeges i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Du er forpligtiget til at angive, og på forlangende, vise, hvordan fejlen eller manglen viser sig. I udgangspunktet kan du kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. Klageretten gælder for fabrikationsfejl, ikke slid som følge af brug af varen.

Betalingsbetingelser

Betaling med betalingskort
Betalingen sker med betalingskort (Dankort eller Visa/Dankort).

Beløbet hæves, så snart ordren forlader vores varelager.

Betaling ved Bankoverførsel
Beløbet indsættes på Hestens Værns bankkonto:

Bank: Danske Bank
Reg. nr. 3543
Kontonr. 3155003626

Husk at angive ordrenummer samt navn og adresse så vi kan identificere din betaling.

Fortrydelsesret

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl
5. Oplysning om klagemulighed

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Hestens Værn ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Hestens Værn, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
Ved bestilling af skilte og print sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at skilte/print kan begynde.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Hestens Værn returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN
Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.

I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Hestens Værn

De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Hestens Værn.

I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Hestens Værn.

De kan aflevere varen i på adressen  inden for 14 dage.

Adressen er Gl. Hovedgade 8, 2970 Hørsholm

Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Hestens Værn. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Hestens Værn anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hestens Værn. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hestens Værn.

3. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter der returneres til Hestens Værn skal være forsvarligt indpakket.
Ved SÆRLIGE PRODUKTER m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

4. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hestens Værn, at De retter henvendelse til post@hestens-vaern.dk eller på telefon 45 86 87 74

5. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse post@hestens-vaern.dk 

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation