GH Dyrup hædret med Hestens Værns ur

Fortjenstfuld indsats overfor eskadronens heste udløste hæder fra Hestens Værn til Gardehusar Dyrup, alias Frederikke Hollmann Andersen ved hjemsendelsesceremonien den 15. juli.

Eskadronchef, major Casper de Renouard anfører i sin motivation for valget af GH Dyrup:

Husar Dyrup indstilles på grund af sit særligt store engagement i eskadronens hestes ve og vel. Husaren har, foruden at være en særdeles dygtig rytter, altid været særligt omsorgsfuld og opmærksom overfor alle vores heste. Husar Dyrup har virket som 1. delings sygestaldvagt, og denne særligt betroede opgave har hun udført særdeles tilfredsstillende. Hun er vellidt af alle, og ved sin forbilledlige håndtering af hestene har hun gennem det seneste år ved Hesteskadronen været en god støtte for sine kolleger, såvel værnepligtige som professionelle. Særligt skal nævnes et godt samarbejde med eskadronens remontesektion, der ved flere lejligheder har kunne trække på Husar Dyrups mange gode evner.

Hestens Værn ønsker tillykke!   

Billede viser Husar Dyrup og Frieseren Omega  

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation