Dyreforsøgstilsynet

Dyreforsøgstilsynet behandler ansøgninger om dyreforsøg, samt foretager inspektioner af alle dyreforsøgsfaciliteter i Danmark. Dyreforsøgstilsynet bidrager ligeledes med rådgivning om opstaldning og brug af forsøgsdyr, samt generel lovgivning på området. Hestens Værn har bestyrelsesmedlem Julie Fjeldborg siddende i rådet for dyreforsøg, udpeget efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeningerne.

Rådet for dyreforsøg

Rådet for dyreforsøg består af 11 eksperter fra relevante fagområder, som er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren. Rådet vurderer hver enkelt ansøgning om at udføre dyreforsøg i Danmark, hvorved der tages stilling til om ansøgningen kan imødekommes, eller om der er behov for yderligere uddybning inden der kan træffes en endelig afgørelse. Rådets medlemmer deltager ligeledes i inspektioner af dyreforsøg og de tilhørende faciliteter. Hestens Værn er repræsenteret i rådet for dyreforsøg gennem Julie Fjeldborg.

Rådet er sammensat efter følgende bestemmelser:
Rådets formand skal være dommer. Ét medlem udpeges efter udtalelse fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, ét medlem efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, ét medlem efter udtalelse fra Dansk Industri, ét medlem efter udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger, ét medlem efter udtalelse fra Det Dyreetiske Råd og fire medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.

Alle tilladelser til at foretage dyreforsøg i Danmark, offentliggøres i anonymiseret form, og er offentligt tilgængeligt. Klik her

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation