Domsafsigelse i sag om groft uforsvarlig behandling af hest

I Danmark har vi henholdsvis dyreværnsloven og lov om hold af hest, som skal sikre dyrevelfærd og opfyldelse af hestens basale behov, samtidig med at de beskyttes mod mishandling og vanrøgt. Det sker dog, at personer med ansvar for heste, overtræder disse love og regler, og behandler dyrene uhensigtsmæssigt, og i enkelte tilfælde direkte uforsvarligt. 

I 2017 blev der afsagt dom, i en sag omkring groft uforsvarlig behandling af en hest under en træningssession. Her blev en hest tildelt flere slag over næseryggen med skaftet af en pisk, med dertilhørende mærker og hævelser som resultat. Tiltalte var anklaget for overtrædelse af dyreværnslovens §1 ”Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.” Tiltalte blev kendt skyldig i anklagen og blev tildelt bødestraf.

Den aktuelle sag, er et eksempel på, og sender et klart signal om, at det kan betale sig, at anmelde dyremishandling eller episoder med groft uforsvarlig behandling af dyr hvis man er vidne til dette, da sagen med den rette bevisbyrde kan ende ud i strafudmåling, og derved være medvirkende til at sende et endnu klarere signal om at vi i Danmark ikke tillader mishandling af dyr.

Men hvad er mishandling, og hvad skal man gøre hvis man oplever episoder som man mener går over grænsen for accepteret behandling af dyr?

Mishandling af en hest, kan forklares bredt som fysisk og psykisk overlast. Fysisk overlast er at påføre hesten unødig smerte og lidelse, og psykisk overlast kan forklares som situationer hvor hesten oplever adfærd som for den virker truende på dens eksistens eller sundhed.

Eksempler på fysisk overlast kunne være

 • Gentagne slag med pisk / overdreven brug af pisk
 • Voldsomme ryk i tøjlen
 • Voldsomme spark med sporerne
 • Barring
 • Hyperfleksion –overdreven bøjning af hestens hals
 • Stød med el-støder eller lignende
 • Brug af andre smertevoldende ”hjælpemidler”

Eksempler på psykisk overlast kunne være

 • Hesten trues med pisk eller lignende for at skræmme den
 • Hesten fratages mulighed for at drikke og æde over en længere periode

 Det vigtigste du skal gøre, hvis du overværer mishandling er at gribe ind og få stoppet handlingen. Det er på intet tidspunkt i orden at udsætte dyr for unødig smerte, lidelse eller angst, og det kan derfor aldrig retfærdiggøres at udføre disse handlinger. I dyreværnslovens §28 stk. 9, præciseres det, at det anses som en skærpende omstændighed, hvis handlingen begås i forbindelse med erhverv. Det vil sige, at selvom handlingen foregår i en træningssituation eller hos ”professionelle” skal der brydes ind og handlingen skal stoppes. Hvis du ikke kan få stoppet mishandlingen, eller er mishandlingen af særlig grov karakter, skal du straks melde personen til politiet.

Efterfølgende bør du kontakte ejeren af stedet eller bestyrelsen for at oplyse dem om situationen, samt melde episoden til Hestens Værn, så går vi videre med sagen.

Ved anmeldelse bør følgende oplyses:

 • Hvilken form for mishandling er der begået´
 • Personens navn
 • Tidspunkt og sted for mishandlingen
 • Vidner til mishandlingen
 • Vedlæggelse af dokumentation i form af foto og/eller video

Når en sag om dyremishandling skal behandles, er det af afgørende betydning, at bevismaterialet er af en sådan mængde og kvalitet, at handlingen og eventuelle følgevirkninger kan dokumenteres.
Det er derfor særligt vigtigt, at du, hvis du er vidne til mishandling, sørger for at foto- og/eller videodokumentere både handlingen, men også eventuelle følgevirkninger og skader handlingen har forvoldt, samt at samle eventuelle vidner til mishandlingen, for derved at styrke bevisbyrden.

Stop og anmeld hestemishandling – Det nytter!

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation