Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

18. april kl. 19.00 - fysisk eller pr. zoom.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed året 2023
  3. Det reviderede regnskab for året 2023
  4. Fastsættelse af kontingent for år 2025
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Julie Fjeldborg, Lone Gendrup, Heidi Gautchi og Mogens Christoffersen afgår efter tur.
  6. Valg af statsautoriseret revisor
  7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne af foreningen, hvis det er bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen -Der er ikke fremkommet nogen spørgsmål.
  8. Valg af bestyrelse til Hestens Værns Fond
  9. Eventuelt

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation