Bliv frivillig

Vi søger igen frivillige i hele landet til at køre på tilsyn i problematisk hestehold. 

Hvad kræver det?

Som frivillig lægmand i Hestens Værn kræver det, at du har et stort engagement og viden om heste og deres adfærd og velfærd. Du skal kunne vurdere hestens tilstand og forhold og du skal indgå i dialog med ejer/bruger om at løse evt. problemer. Du skal kunne afse din fritid på lokale hesteværnssager. Lægmanden overholder altid lovgivningen, herunder reglerne om den private ejendomsret. Jobbet som frivillig er ulønnet – dog betales km-penge efter statens laveste takst.

Hovedparten af sagerne løses ved dialog med ejer/bruger, men nogle sager er dog så alvorlige, at Hestens Værn må tilkalde en dyrlæge eller myndighedene for at hjælpe dyrene. Hestens Værn samarbejder med over 30 hestepraktiserende dyrlægepraksisser landet over og de står til rådighed i sager, der hander om syge eller meget afmagrede dyr. 

Krav til en lægmand

  • Skal have stor viden og erfaring med heste og hestehold
  • Skal være myndig og præsentabel
  • Skal kunne bevare overblikket i pressede situationer, være handlekraftig, og ikke lade sig styre af følelser
  • Skal have empati og forståelse for sociale/mentale problemer
  • Skal kunne kommunikere med alle slags mennesker og opføre sig, så man er velkommen igen
  • Skal have adgang til en bil
  • Skal kunne rykke ud med få dages varsel
  • Have forståelse for at det er lovens krav der sætter grænsen for hvad men må – og ikke egne standarder for hestehold

Oplæring og kurser

I oplæringsfasen kører du sammen en en erfaren lægmand.  Hestens Værns erfaring er at hovedparten af sagerne kan løses ved god dialog og at dette er den hurtigste og mest effektive løsning.

Hestens Værn arrangerer løbende gratis kurser for lægfolkene om hestes behov, om lovgivning, konflikthåndtering og  kommunikation mv. Disse kurser er obligatoriske for at kunne udføre arbejdet som lægmand.

Er du interesseret i jobbet som frivillig lægmand, så udfyld formularen nedenfor:

Upload et billede af dig selv

Om mig selv

MIn erfaring med heste

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation