Asger Schou Sørensen – in memoriam

Asger Schou Sørensen 10. marts 1936 – 10. december 2020

Tidligere medlem af Hestens Værns bestyrelse, smedemester, registreret beslagsmed og kgl. hofleverandør, Asger Schou Sørensen, er afgået ved døden i en alder af 84 år

Han havde en enorm erfaring med heste gennem sit mangeårige virke som registreret beslagsmed. Hestens hove og deres beskæring har altid været et vigtigt emne for hestens velfærd. Det var af stor betydning for foreningens virke, at Asger Schou Sørensen blev medlem af Hestens Værns bestyrelse, hvor hans virke i årene 1994-2004 har sat varige spor. Han var bl.a. initiativtager til oprettelsen af Rådet for Hovpleje og Hestebeslag, som sammensattes af repræsentanter for relevante organisationer herunder Hestens Værn samt udformningen af etisk kodeks.

Han var også stærkt engageret i registreringsordningen for faglærte beslagsmede. Det var hans fortjeneste, at Hestens Værn oprettede en vigtig oversigt over registrerede beslagsmede til brug for hesteejerne. Han var tillige initiativtager til DM, NM og VM for beslagsmede med det formål at højne standarden inden for håndværket.

Asger Schou Sørensen satte en stor ære i at formidle sin viden til andre og altid med fokus på hovpleje og beslag og dermed også for hestens ve og vel.

Han aftjente sin værnepligt ved Gardehusarregimentet, drev i godt 40 år en velrenommeret beslagsmedje i Ballerup, flyttede for 20 år siden til Møn, men slap aldrig interessen for sit håndværk, der er et af verdens ældste.

Allerede i 1980’erne blev Asger Schou Sørensen beslagsmed for Den Kongelige Stald-Etats heste og blev i 1994 tildelt prædikatet Kongelig Hofleverandør.

Asger Schou Sørensen bisættes lørdag den 19. december 2020 kl. 11.00 fra Sværdborg Kirke, Hasbjergvej 97, 4750 Lundby.

Æret være hans minde

Foto: Asger Schous Sørensen sammen med Oberst J,. Kidde-Hansen, Gardehusarkasernen, Antvorskov, Slagelse, september 2003

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation