Ammehjælp

Gode råd til ammehjælp og en god start på føllets liv

Nedenfor kan du finde gode råd og vejledning til  blandt andet ammehjælp – og hvis du skulle være så uheldig at miste din hoppe, er der også gode råd til en god introduktion mellem føl og ammehoppe.

Gode råd

Det er vigtigt, at føllet inden for de første 6 timer får tilstrækkelig råmælk og dermed også råmælkens vigtige antistoffer. Det bør som minimum få 500 ml, men 1-2 liter råmælk af god kvalitet er det ideelle – afhængig af race og størrelse. Frisk råmælk er klart det bedste, men frossen råmælk kan også bruges. Er det ikke muligt at få fat i råmælk, bør føllet få en blodplasmatransfusion fra en passende donor.

Når et føl opfostres af en ammehoppe, bør det fodres med flaske indtil føl og hoppe kan sættes sammen. Mælk fra en hoppe er det bedste, fordi den indeholder vigtige antistoffer. Alternativt kan mælkeerstatning anvendes.

En succesfuld adoption afhænger af både føl og hoppe. Et stærkt og entusiastisk føl har størst chance for succes, og et føl, som har prøvet at die hos en hoppe, har større sandsynlighed for at tilpasse sig ammehoppen, end et føl som ikke har diet, men er fodret via flaske eller spand. Søg dyrlægehjælp, hvis føllet er sygt eller for svagt til at forsøge at rejse sig for at die.

Lad hoppen have sit døde føl i boksen indtil det nye føl skal introduceres, eller indtil hun ikke længere viser interesse for sit føl.

Kan min hoppe blive en god ammehoppe?

 • Hoppen har tidligere haft føl
 • Hoppens eget føl er død inden for de seneste 24-48 timer. Er det længere tid siden, er der mindre chance for, at hun accepterer et andet føl
 • Hoppen har givet mælk et par dage, har rigelig med mælk og tillader håndmalkning
 • Hoppen er rask, nem at omgås og kan let transporteres
 • Vaccination og ormebehandling er up to date, og hoppen er testet for smitsomme sygdomme, f.eks. EVA (Equine Viral Arteritis)
 • Hoppe og føl passer sammen i størrelse
 • Temperamentet skal være i orden! Nogle hopper er blide og moderlige, andre kan være ondskabsfulde, aggressive og tvære (især sidstnævnte kan være besværlige)
 • Sammenføring af ammehoppe og føl kræver god plads, stor tålmodighed og mindst to personer – en til hoppen og en til føllet

Forberedelse af hoppen

En brems kan hjælpe med at holde hoppen i ro, når føllet introduceres eller prøver at die. NB: Brems bør max. bruges 15 min. ad gangen.

Hoppen identificerer bl.a. sit føl via synet. Bind for øjnene kan være en hjælp til at hoppen ikke opfatter føllet som fremmed og medvirke til at give ro. Identifikation sker også via lyd, men det er primært via lugtesansen, at hoppen identificerer føllet som sit eget. Det er derfor vigtigt at få føllet til at lugte så meget af hoppen som muligt. Alternativt kan hoppens lugtesans ‘snydes’ ved at smøre et stærkt duftstof, pebermynte eller parfume, over hoppens mule og næsebor. NB: Det må hverken svie eller på anden måde give gener.

Bedøvelse kan evt. hjælpe hoppen til at acceptere, at føllet dier.

Udmalk lidt mælk inden føllet forsøger at die, fordi et meget spændt yver kan give hoppen ubehag og måske smerte, når føllet dier. 

Forberedelse af føllet

Føllet bør ikke fodres lige inden det introduceres til hoppen. Et sultent føl er ofte mere ihærdigt end et mæt føl og lader sig derfor ikke slå ud, hvis hoppen er betænkelig.

Hoppe og føl introduceres

Der bør hele tiden være en person ved hoppens hoved. Det er vigtigt at holde øje med hoppens reaktion under introduktionen og berolige hende under hele forløbet, så hun bliver så rolig og afslappet som mulig. Tilbyd hoppen hø og vand samt ros og en håndfuld foder eller lign., når hun begynder at behandle føllet som sit eget.

Den første kontakt skal foregå forsigtigt og være kortvarig. Føllets hoved (ikke bagdel, da det er sværere at skjule føllets egen lugt her) vises til hoppen i et øjeblik. Kontakten begrænses til et kort snus. Hoppens reaktion iagttages nøje før man går videre!

Blid massage af hoppens yver og evt. udmalkning inden føllet introduceres kan hjælpe.

Hvis føllet ikke har diet før, kan man med fordel hjælpe det til at finde yveret vha. en flaske med mælk. Dette kan gøres ved at holde flasken mellem hoppens bagben eller fra modsatte side af føllet (personen som gør dette skal være meget forsigtig og passe på sig selv). Brug ikke en finger til at dirigere føllet mod patten;  føllet kan nemlig blive frustreret over at sutte uden at få mælk. Føllet skal associere området som forsyning af mælk!

Lidt efter lidt bør det være muligt at slippe føllet og lade det selv nærme sig hoppen, og med tiden bør også hoppen kunne slippes. Observer hoppe og føl indtil hoppen opfører sig oprigtigt og ikke viser tegn på misbilligelse eller aggression over for føllet.  Accept af føllet sker oftest inden for 12 timer, men kan tage op til 3 dage.

Når adoptionen er succesfuld, kan hoppe og føl lukkes ud på en lille fold alene. Når de har knyttet et stærkt bånd til hinanden kan de lukkes ud sammen med andre.

Hoppe og føl kan evt. introduceres til hinanden over en lav væg. Er hoppen tøvende mht. at acceptere føllet, kan man prøve at vække hendes beskyttende natur ved at tage føllet om bag en væg eller rundt om et hjørne. Forhåbentlig vil hun kalde på det, skrabe i jorden eller prøve at følge efter. Det kan også hjælpe at tage en anden hest (især af hankøn) ind i stalden for at vække hendes beskyttertrang.

Aggressive eller snu hopper, som venter til ingen ser det, før de vender sig mod føllet, er ikke værd at blive ved at forsøge med!

Ansvar

Formålet er at skabe kontakt mellem ejeren af en mulig ammehoppe og ejeren af et moderløst føl. Det indbyrdes forhold, der siden måtte opstå parterne imellem, skal aftales af parterne direkte. Derfor anbefales det, at både hoppe- og følejer, som minimum afklarer følgende indbyrdes forhold:

 • Betaling af transport
 • Betaling af modermælkserstatning
 • Betaling af foder og evt. opstaldning
 • Forsikringsforhold

Hoppeejeren bør desuden gøre sig klart, at hoppen kan være med til at redde et moderløst føl. Det bør i den sammenhæng være uvæsentligt, om føllet er af samme race, når blot føllet kan nå op til hoppens yver, og at hoppen har mælk nok til et føl af den størrelse. Læs mere under gode råd.

Husk

Introduktion af ammehoppe og føl skal udføres omhyggeligt og med sympati. Det kan tage fra minutter til dage. Ammehoppe og føl må ikke lades alene, før man er helt sikker på, at hoppen har accepteret føllet 100 %. Konsekvenserne kan være grusomme og til tider dødelige for føllet. En succesfuld adoption er en stor glæde for alle parter!

Rådene bringes uden ansvar. Konsulter dyrlæge, hvis der er den mindste tvivl.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation