Alt for mange heste vanrøgtes

1.336 vanrøgtede heste og ponyer blev sidste år hjulpet af Hestens Værn

I 2013 modtog Hestens Værn 246 anmeldelser om vanrøgt. Det fremgår af foreningens årsberetning, som netop er udkommet. Anmeldelserne angik i alt 1.336 heste og ponyer, som foreningen måtte hjælpe til et bedre liv, oplyser formanden, lektor og dyrlæge Julie Fjeldborg,

Desværre var 20 af hestene i en så dårlig forfatning, at de måtte aflives. Der var simpelthen ikke nogen fremtid for dem. De led enten af alvorlig sygdom eller fremskreden alderdom.

Politiet blev tilkaldt i 17 tilfælde på grund af grove overtrædelse af Dyreværnsloven, bl.a. i sager hvor der stadig stod heste i stalden – overladt til sig selv – selvom ejendommen var forladt. Det er en sørgelig konstatering af, at nogle ejere i dagens Danmark ikke har styr på deres heste og ponyers ve og vel.

Julie Fjeldborg udpeger to områder, hvor det oftest går galt. Det er for det første når hesteejere forsømmer hestens helt basale daglige pasning og pleje. Afmagrede heste og heste med alt for lange hove er desværre ikke noget særsyn. Det sker i 64 procent af anmeldelserne. Det andet store område, som udgør 23 procent af anmeldelserne, er i kummerlige forhold i forbindelse med hestens ’hjem’, altså problemer vedrørende stald- og foldforhold.

Hvorfor går det så så galt? Formanden for Hestens Værn Julie Fjeldborg forklarer, at forsømmelserne meget tit hænger sammen med sociale problemer som dårlig økonomi, sygdom, arbejds- og/eller familiemæssige problemer, som gør at ejeren ikke længere magter at passe sine heste. Uvidenhed om hestens behov er også en faktor, siger hun.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation