Støt Hestene

Køb et medlemskab til Hestens Værn,  det koster kun 400 kr. pr. år

Køb det her >

Hestens Værn RSS

28. jan., 2014 kl 21:34

Foreningen Hestens Værn afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 20.15

Hotel Herning, Vardevej 9, 7400 Herning

Formand Julie Fjeldborg indleder med et foredrag om hestens luftveje.

Hvad sker der i Hestens øvre luftveje under arbejde. Betyder hovedholdning noget for luftindtag og hvilke sygdomme er der i de øvre luftveje.

Generalforsamlingen starter umiddelbart efter foredraget.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for året 2015

3. Det reviderede regnskab for året 2015

4. Fastsættelse af kontingent for år 2017

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
John Randskov og Per Springborg afgår efter tur. Per Springborg modtager ikke genvalg. John Randskov er villig til genvalg

6. Valg af statsautoriseret revisor

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne af foreningen, såfremt det er bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen

8. Valg af bestyrelse til Hestens Værns Fond:
Bestyrelsen foreslår valg af Julie Fjeldborg, John Randskov, Sophus Bøgeskov Christensen, Mette Boas Springborg og Mogens T. Christophersen.

9. Eventuelt

Vel mødt
Bestyrelsen

Tags:
© Hestens Værn 2018 · Concrete5 CMS · Webdesign Pageone