Aflivning/slagtning

Heste skal slagtes eller aflives i Danmark

Når hesten eller ponyen skal til de evige græsmarker, så få den slagtet eller aflivet i Danmark -så nær dens stald som overhovedet muligt.

Gå ikke på kompromis med dyrets velfærd på dens sidste rejse. Se Hestens Værns liste over hesteslagterier nederst på denne side.

Sørg for at du selv eller en bekendt følger hesten til slagteren og påser, at den bliver behørigt aflivet eller skaf andet bevis for, at den er slagtet, f.eks. en genkendelig hov.

Send ikke din hest til et marked, så ved du ikke hvor den ender.

NEJ til transport af slagteheste til udlandet

Hestens Værn går stærkt imod de utiltalende transporter af slagteheste ud over landets grænser. De kan i de fleste tilfælde ikke gennemføres på under otte timer.

Det er uværdigt at gå på kompromis med hestens velfærd på dens sidste rejse, fordi de importerende lande af politiske grunde selv ønsker at slagte dyrene. Når andre animalske produkter kan omsættes kølet eller frosset, kan hestekød også. 

Kan man selv vælge om hesten skal aflives eller slagtes?

Hvis hesten er forsikret og man ønsker, at forsikringssummen skal komme til udbetaling, kan hesteejeren ikke egenhændigt tage beslutning om, at hesten skal dø; ej heller om den skal aflives eller slagtes. Dyrlægen og forsikringsselskabet skal involveres. 

Ved tilstande, der kræver øjeblikkelig stillingtagen, dvs. tilstande der er uhelbredelige og indebærer unødig lidelse for hesten, kan en tilkaldt dyrlæge dog umiddelbart iværksætte slagtning/aflivning. 

Ved sygdomme, der ikke kræver akut stillingtagen, skal dyrlægen som oftest skrive en attest til forsikringsselskabet, der efter at have godkendt attesten giver nærmere retningslinier for, hvad der videre skal ske.

Kan man overvære slagtning / aflivning?

Dette spørgsmål stilles ofte ud fra en tanke om, at hesten vil være mere tryg, hvis ejeren er til stede, og at ejeren vil være sikker på, at hesten er død. 

En stærkt følelsesmæssigt påvirket ejer vil ofte bidrage til at skabe unødig uro i situationen. 

Hvis ønsket om at overvære aflivning/slagtning egentlig bunder i et ønske om at se, at hesten er død, kan dette arrangeres efterfølgende.

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation