76% er i mod sex med dyr

En helt ny Gallup-undersøgelse afslører, at 76 % af danskerne mener, at Danmark bør indføre forbud mod seksuel omgang med dyr, og 51 % kender til eller har hørt om tilfælde i Danmark, hvor mennesker har haft seksuel omgang med dyr.

At 76 % ønsker lovgivning om forbud, kommer ikke bag på Peter Mollerup, som er formand for Dyrenes Venner og DOSO, der i øjeblikket kører en storstilet kampagne for et forbud. “Den danske befolkning ligner jo på mange måder befolkningerne i Sverige og Norge, hvor man fornylig har indføjet bestemmelser om forbud mod dyresex i Dyreværnsloven. Her bøjede politikerne sig for et folkeligt pres, hvilket de danske politikere også bør gøre nu”.

Det, som virkelig kan overraske er, at hele 51 % af befolkningen kender til eksempler, hvor mennesker har haft seksuel omgang med dyr, og dette gennemhuller jo fuldstædig påstanden om, at et forbud er unødvendigt, fordi problemet er så lille. At politiet ikke får kendskab til de seksuelle aktiviteter skyldes, at disse foregår i det skjulte, og at de er lovlige. Folk med kendskab til konkrete tilfælde melder da ikke noget lovligt til politiet.
Gallup-undersøgelsen viser også, at de største fortalere for et forbud findes blandt kvinderne og den yngre del af befolkningen. Måske hænger dette sammen med denne gruppes større indlevelsesevne, fordi det er kendt, at de seksuelle handlinger ofte udsætter dyrene for store lidelser og stress.

Er du også i mod sex med dyr så skriv under på kampagnen mod dyresex her (Scroll helt ned):  

Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til:

Peter Mollerup,                     Lene Kattrup
Formand for DOSO              Dyrlæge
doso@doso.dk                     lenekattrup@hotmail.com
Tlf.: 24 77 64 97                   Tlf.: 21 46 83 80

Anmeldelse af vanrøgt og mishandling

Personlige oplysninger

Oplysninger om ejeren af hesten

Hvor hesten befinder sig

Oplysninger om vanrøgt/mishandling

Har du anmeldt det til andre organisationer eller politiet
Vedhæft billeder og video dukumentation