Støt Hestene

Køb et medlemskab til Hestens Værn,  det koster kun 300 kr. pr. år

Køb det her >

Vinterfold

 


Udegående heste i vinterperioden

 

Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, siger Lov om hold af heste, § 19. 

I vintertiden skal hesten skal have mulighed for at
- søge læ for vejr og vind
- kunne fodres med suppleringsfoder
- have adgang til rent, ufrosset drikkevand og 
screenshot_2014-01-25_kl._19.42.07.png - kunne lægge sig i et tørt leje

 

 

Er hesten på fold i mere end 12 timer i døgnet
skal den have adgang til løsdriftsstald eller læskur lukket på tre sider og med tæt tag.

Fra naturens side er hesten skabt til et liv i det og kan derfor gå ude hele døgnet. Hestens naturlige forsvarsmuligheder mod kulde er et tykt hårlag og i nogle tilfælde tillige underhudsfedt. 

Det tykke hårlag nedsætter tabet af kropsvarme. Men det mister noget af isolationsevnen, hvis det bliver vådt eller dækket af mudder. Derfor skal hesten have adgang til et tørt område med læ. 

Naturligt langhårede heste tåler vintervejret, men heste med tyndt eller kortklippet hårlag bør ikke sættes på fold i vinterkulden uden beskyttelse i form af et dækken. 

Drikkevand
Der skal være vandingsmuligheder for heste på fold – også i koldt vejr. Is og sne kan ikke dække hestenes væskebehov.

Får hesten ikke dækket sit væskebehov, nedsættes foderindtaget. Nedsat fodring resulterer i mindre energi til at holde kropstemperatur og kropsvægt i de kolde måneder. Hesten afmagres. 

Fodring
Hesten skal passes og plejes, så den ikke taber i vægt og når en tilstand med energiunderskud. 

Foderbehovet ændrer sig ikke i vintersæsonen. Hestens behov for vitaminer, mineraler, energi og protein er afhængig af dens alder og kondition – ikke af tidspunktet på året. 

Hovpleje
Heste på vinterfold har behov for regelmæssig hovpleje. Hovene skal holdes i orden – også om vinteren. Det er nødvendigt for at forebygge skader som f.eks. såleknusning, hovbylder mv.

Læskur
Selv om vejret er koldt, foretrækker de fleste heste at være udendørs. Behandles hesten rigtigt, omstiller den sig let til det kolde vejr. Men den skal have mulighed for at søge læ mod kulde, regn og sne hvis den er ude i mere end 12 timer i døgnet. Det siger hesteloven. 

 

Hesten skal have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan søge hvile på et tørt, strøet leje. Arealet skal derfor afpasses efter antal heste og deres størrelse. Læskuret skal være på et sted med tilstrækkelig afvanding/dræning af jorden.

Lejet kan holdes strøet med halm eller andet egnet strømateriale. Det skal udskiftes eller suppleres jævnligt afhængig af forholdene på stedet, vejrsituation, jordbundsforhold og hestenes mere eller mindre intensive benyttelse af læskuret med bl.a. tilsmudsning med gødning og urin.

Læskuret skal jævnligt efterses for løse brædder, søm og andet, som kan skade hestene. Bunden skal renholdes for gødning, og lejet skal være tørt. 

 

Læskuret skal kunne sikre hestene læ og tørt leje - også i snestorm og i slagregn.

 

Størrelsen på læskuret 

Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til a​realkravene for gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste. For hver yderligere hest, skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2

 

Vinterperiode og vinterlignende vejr 

Vinterperiode
December, januar og februar

Perioder med vinterlignende vejr
Kan forekomme i efterårs- og i forårsmånederne, hyppigst i november og i marts måned
Her taler vi typisk om sne, slud og dagsfrost. Lidt nattefrost er ikke vinterlignende vejr. 

 
Tilsyn

Alle hestehold
 skal tilses mindst 1 gang daglig

Erhvervsmæssigt hestehold skal tilses mindst 1 gang daglig og skal desuden tilses af en dyrlæge mindst 1 gang årligt,  hvor dyrlægen bl.a. skal vurdere om hesteholdet overholder Lov om Hold af Heste, Dyreværnslov mv. 


Husk at
- efterse indhegningen for skader, f.eks. brud
- reparere skaderne 
- tjekke folden for skærende genstande, som kan skade hestene
- fjerne skærende genstande
 

  
Særregler for islandsheste og shetlandsponyer 
Islandsheste og shetlandsponyer kan holdes ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, hvis de holdes på meget store arealer – og hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene læ og beskyttelse mod nedbør, og hvor der findes et lejeareal med en veldrænet bund. 

 

Hvad er naturlige forhold?

Ved naturlige forhold forstås en tæt bev​​oksning, lavninger eller lignende, der kan sikre ​hestene beskyttelse mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal samtidig kunne sikre, at alle heste på samme tid kan hvile på et passende tørt leje.

 

Det Veterinære Sundhedsråd har på Fødevarestyrelsens forespørgsel til udegående kvæghold oplyst, at et sådant tørt leje systemati​sk kan etableres på steder, hvor der kan holdes tørt, og vedligeholdes med passende strøelse af frisk halm eller tilsvarende strøelse. Rådet har også oplyst, at Rådet ikke finder, at tilfældigt udrevne totter af halm fra halmballer, som er opstillet som tilbud af grovfoder, samtidigt kan opfylde behovet for udegående dyrs mulighed for samtidigt at kunne finde tørt leje.

 

Det Veterinære Sundhedsråd finder heller ikke, at e​n randbeplantning alene opfylder forudsætningerne for en høj grad af læ for vind og beskyttelse mod nedbør. Rådet vurderer, at en randbeplantning – ofte benævnt som et læbælte – kun yder læ fra bestemte vindretninger samtidigt med, at den ikke yder passende beskyttelse mod nedbør.

 

På baggrund heraf er det Fødevarestyrelsens vurde​​ring, at et passende tørt leje ud over bekendtgørelsens eksempel med et tykt lag grannåle også kan etableres på en veldrænet bund forsynet med passende strøelse af frisk halm eller lignende.

 

Rådet vurderer, at naturlige forhold som ”en særlig veldrænet bund” og ”en b​eplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør” ikke kan adskilles, idet det ”tørre leje” skal være til rådighed, hvor der samtidigt er ”læ og beskyttelse mod nedbør”. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det samme som udgangspunkt også bør gælde heste.

 

Det er rådenes og også Fødevarestyrelsens o​pfattelse, at der findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturgivne forhold er af en beskaffenhed, så heste i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes ude hele døgnet uden adgang til læskur eller bygning.

  

© Hestens Værn 2017 · Concrete5 CMS · Webdesign Pageone