Støt Hestene

Køb et medlemskab til Hestens Værn,  det koster kun 300 kr. pr. år

Køb det her >

Love og regler

Se lovjunglen på hesteområdet

Lov om hold af heste 
Lov nr. 31 af 30. april 2008 om ændring af lov om hold af heste
- Guide til den nye hestelov (Videncenter for Landbrug |Heste) 
- Rettelsesblad til Guide til den nye hestelov (Videncenter for Landbrug |Heste)
- Bekendtgørelse om ansvarsforsiking af løsgående heste
- Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde
- Bekendtgørelse om udegående heste 
- Rapport om hold af heste (afgivet af arbejdsgruppe om hold af heste under Justitsministeriet)

Hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr - NY
Forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr
Lægmands rektalundersøgelse af heste
Reproduktionsrelateret ultralydscanning hos grise, drøvtyggere og heste foretaget af lægmand
Afgrænsning af hestetandpleje og akupunktur af ikke-dyrlæge i henhold til §4 i lov om dyrlægegerning
Brug af næsebrems/næseklemme på heste 
Træningsmetoden rollkur/hyperflexion

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten
Krav om registrering og pas til alle heste (LandbrugsInfo)
Bekendtgørelse om forbud mod brændemærkning af heste

Dyreværnsloven

Transport af dyr
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste
Transport af nykastrerede tyre og hingste

Lov om mark- og vejfred, lovens bestemmelse om husdyr 

Lov om hold af dyr
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Slagtning og aflivning af dyr  
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 
Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste
Bekendtgørelse af omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde 

Afhentning af døde dyr

Velfærdskontrol 
Vejledning til tilsynsrapport i hestehold - NY
Kontrol af dyrevelfærd. Landbrugsdyr og heste
Bekendtgørelse om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste, som ikke holdes med henblik på landbrugsmæssige formål
Bekendtgørelse af stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og heste
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter mv.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv.

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (= husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger
Dyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold

Færdselsloven 
Heste i trafikken - NY

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

© Hestens Værn 2017 · Concrete5 CMS · Webdesign Pageone